Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Russiya Döwletindaki uniwersitetlerin sanawy

Siz hem Uniwersitet talyby bolmak isleyanizmi?!
                                              Synagdan geçmezmikam diyip pikir edyanizmi?!
                Alada etman! “PROFMET”-in kömegi bilen Uniwersitede yerleşmek öran ansat.
                                                                ÜSTESİNEDE SYNAGSYZ!

Hut şu wagt, Uniwersitet programmalary bilen wezipande beygelmek, hunar derejanı yokarlandyrmak, höwes eden bölümünde okamak we arzuw-isleglerini amala aşyrmak mümkinçiligi öz elinde. Eger senin Uniwersitet okamak arzuwyn bar bolsa, TÜRKİYE sana garaşyar!

 

 

 

Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Russiya uniwersitetlerinin sanawy

Lomonosow ad. Russian Lomonosov Moscow State
Moskwa döwlet
Federation University
uniwersiteti
Moskwanyň fizika we Russian Moscow Institute of Physics
tehnologiýa instituty Federation and Technology
Ýokary ykdysadyýet Russian Higher School of Economics
mekdebi Federation
Milli ýader gözleg Russian National Research Nuclear

 

uniwersiteti (MIFI) Federation University MEPhI
ITMO uniwersiteti Russian ITMO University
Federation
Nowosibirsk döwlet Russian Novosibirsk State University
uniwersiteti Federation
Sankt-Peterburg Russian Saint Petersburg State
döwlet uniwersiteti Federation University
Tomsk politehniki Russian Tomsk Polytechnic University
uniwersiteti Federation
Tomsk döwlet Russian Tomsk State University
uniwersiteti Federation
Kazan federal Russian Kazan Federal University
uniwersiteti Federation
Milli ylym we Russian National University of Science
tehnologiýa
Federation and Technology (MISiS)
uniwersiteti
Sankt-Peterburg Russian Peter the Great St Petersburg
politehniki
Federation Polytechnic University
uniwersiteti
Russiýanyň halklaryň
Russian RUDN University
dostlygy uniwersiteti Federation
Bauman ad. Moskwa Russian Bauman Moscow State
döwlet tehniki
Federation Technical University
uniwersiteti
Belgorod döwlet milli Russian Belgorod State National
gözleg uniwersiteti Federation Research University
Nowosibirsk döwlet Russian Novosibirsk State Technical
tehniki uniwersiteti Federation University
Samara uniwersiteti Russian Samara University
Federation
Uzak gündogar Russian Far Eastern Federal University
federla uniwersiteti Federation
Kazan milli gözleg Russian Kazan National Research
tehnologiýa
Federation Technological University
uniwersiteti
Lobaçewski ad. Russian Lobachevsky State University
Nižniý Nowfgorodyň
Federation of Nizhni Novgorod
Döwlet uniwersiteti
Moskwanyň awiasiýa Russian Moscow Aviation Institute

 

instituty Federation
Moskwanyň Russian Moscow Power Engineering
energetika instituty Federation Institute
Moskwa tehnologiýa Russian Moscow Technological
uniwersiteti Federation University
Milli gözleg
elektronika Russian National Research University of
tehnologiýasy Federation Electronic Technology (MIET)
uniwersiteti
Milli gözleg Saratow Russian National Research Saratov State
döwlet uniwersiteti Federation University
Perm milli gözleg Russian Perm National Research
politehniki
Federation Polytechnic University
uniwersiteti
Perm döwlet Russian Perm State University
uniwersiteti Federation
Piragow ad.
Russiýanyň Milli Russian Pirogov Russian National
gözleg lukmançylyk Federation Research Medical University
uniwersiteti
Seçenew ad. Russian
Lukmançylyk Sechenov University
Federation
uniwersiteti
Sibir federal Russian Siberian Federal University
uniwersiteti Federation
Günorta federal Russian Southern Federal University
uniwersiteti Federation
Sankt-Peterburg Russian St Petersburg Electrotechnical
elektrotehniki
Federation University (LETI)
uniwersiteti
Ural federal Russian Ural Federal University
uniwersiteti Federation
Wolgograd döwlet Russian Volgograd State Technical
tehniki uniwersiteti Federation University
Woronež döwlet Russian Voronezh State University
uniwersiteti Federation

Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Russiya uniwersitetlerinin sanawy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir