Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Hytay Döwletindaki uniwersitetlerin sanawy

Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Hytay Döwletindaki uniwersitetlerin sanawy

                                              Siz hem Uniwersitet talyby bolmak isleyanizmi?!
                                              Synagdan geçmezmikam diyip pikir edyanizmi?!
                Alada etman! “PROFMET”-in kömegi bilen Uniwersitede yerleşmek öran ansat.
                                                                ÜSTESİNEDE SYNAGSYZ!

Hut şu wagt, Uniwersitet programmalary bilen wezipande beygelmek, hunar derejanı yokarlandyrmak, höwes eden bölümünde okamak we arzuw-isleglerini amala aşyrmak mümkinçiligi öz elinde. Eger senin Uniwersitet okamak arzuwyn bar bolsa, TÜRKİYE sana garaşyar!

 

Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Hytay uniwersitetlerinin sanawy
Tsinhua uniwersiteti China Tsinghua University
Pekin uniwersiteti China Peking University
Gonkong uniwersiteti China University of Hong Kong
Gonkongyň ylym we Hong Kong University of
tehnologiýa China
Science and Technology
uniwersiteti

 

Hytaýyň Chinese University of Hong
Gonkongdaky China
Kong
uniwersiteti
Hytaýyň ylym we University of Science and
tehnologiýa China
Technology of China
uniwersiteti
Žeýjiaň uniwersiteti China Zhejiang University
Fudan uniwersiteti China Fudan University
Gonkongyň şäher China City University of Hong Kong
uniwersiteti
Nanjing uniwersiteti China Nanjing University
Gonkong polithniki China Hong Kong Polytechnic
uniwersiteti University

Şanhaý Jia Tong

China Shanghai Jiao Tong University
uniwersiteti
Günrota ylym we Southern University of Science
tehnologiýa China
and Technology (SUSTech)
uniwersiteti
San Ýatsen China Sun Yatsen University
uniwersiteti
Wuhan uniwersiteti China Wuhan University
Huažong ylym we Huazhong University of
tehnologiýa China
Science and Technology
uniwersiteti
Nankaý uniwersiteti China Nankai University
Harbin tehnologiýa China Harbin Institute of Technology
uniwersiteti
Gonkong baptist China Hong Kong Baptist University
uniwersiteti
Toňji uniwersiteti China Tongji University
Beýhaň uniwersiteti China Beihang University
Gndogar Hytaý
mugallymçylyk China East China Normal University
uniwersiteti
Hunan uniwersiteti China Hunan University
Nanjing maglumat Nanjing University of
ylymlary we
China Information Science and
tehnologiýa
Technology
uniwersiteti

 

Hytaýyň Remnin

China Renmin University of China
uniwersiteti
Şandong uniwersiteti China Shandong University
Suuçow uniwersiteti China Soochow University
Günorta Hytaý South China University of
tehnologiýa China
Technology
uniwersiteti
Günorta-gündogar China Southeast University
uniwersiteti
Tianjin uniwersiteti China Tianjin University
Şiamen uniwersiteti China Xiamen University
Ksi an Jiotong China Xi’an Jiaotong University
uniwersiteti
Pekin tehnologiýa China Beijing Institute of Technology
uniwersiteti
Merkezi günorta China Central South University
uniwersiteti
Hytaýyň oba hojalyk China China Agricultural University
uniwersiteti
Hytaýyň Pekin China University of
geoylymlar China
Geosciences Beijing
uniwersiteti
Dalian tehnologiýa China Dalian University of
uniwersiteti Technology
Gündogar Hytaý ylym East China University of
we tehologiýa China
Science and Technology
uniwersiteti
Fužo uniwersiteti China Fuzhou University
Huažong oba hojalyk China Huazhong Agricultural
uniwersiteti University
Nanjing oba hojalyk China Nanjing Agricultural University
uniwersiteti
Nanjing lukmançylyk China Nanjing Medical University
uniwersiteti
Nanjing
mugallymçylyk China Nanjing Normal University
uniwersiteti
Nanjing tehniki China Nanjing Tech University
uniwersiteti

 

Demirgazyk-gündogar
mugallymçylyk China Northeast Normal University
uniwersiteti
Demirgazyk -günbatar Northwestern Polytechnical
politehniki China
University
uniwersiteti
Şenžen uniwersiteti China Shenzhen University
Siçuan uniwersiteti China Sichuan University
Pekin Jitong China Beijing Jiaotong University
uniwersiteti
Kapital lukmançylyk China Capital Medical University
uniwersiteti
Wuhandaky Hytaý China University of
geoylymlar China
Geosciences Wuhan
uniwersiteti
Hytaýyň geologiýa we China University of Mining and
tehnologiýa China
Technology
uniwersiteti
Pekindäki hytaýyň China China University of Petroleum
nebit uniwersiteti Beijing
Hytaýyň farmasiýa China China Pharmaceutical
uniwersiteti University
Çongking uniwersiteti China Chongqing University
Jiangsy uniwersiteti China Jiangsu University
Jilin uniwersiteti China Jilin University
Jinan uniwersiteti China Jinan University
Demirgazyk-gündogar China Northeastern University
uniwersiteti
Demirgazyk-günbatar China Northwest University
uniwersiteti
Demirgazyk günbatar China NorthWest A&F University
uniwersiteti
Hytaýyň okean China Ocean University of China
uniwersiteti
Pekiniň ylym we University of Science and
tehnologiýa China
Technology Beijing
uniwersiteti
Şanhaý uniwersiteti China Shanghai University
Şantou uniwersiteti China Shantou University

 

Günorta lukmançylyk

China Southern Medical University
uniwersiteti
Wuhan tehnologiýa China Wuhan University of
uniwersiteti Technology
Ksingtan uniwersiteti China Xiangtan University
Ksidian uniwersiteti China Xidian University
Ýangžu uniwersiteti China Yangzhou University
Guangksi uniwersiteti China Guangxi University
Harbin inženerlik China Harbin Engineering University
uniwersiteti
Huakiao uniwersiteti China Huaqiao University
Demirgazyk Hytaý North China Electric Power
elektroenergiýa China
University
uniwersiteti
Şanhaý deňiz China Shanghai Maritime University
uniwersiteti
Günorta Hytaý China University of South China
uniwersiteti
Günorta-günbatar China Southwest Jiaotong University
Jiatong uniwersiteti
Ýanşan uniwersiteti China Yanshan University

Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Hytay uniwersitetlerinin sanawy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tesettürlü escortfatih escorttürbanlı escorttravesti escorttaksim escortbeylikdüzü escortçapa escort

pendik escort bayan