Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Hindistan Respublikasynyn uniwersitetlerinin sanawy

Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Hindistan uniwersitetleri

 

                                                        Hindistan Respublikasy
Hidistanyň ylym India Indian Institute of Science
instituty
Hindistanyň Indore India Indian Institute of Technology
tehnologiýa instituty Indore
Hindistanyň Indian Institute of Technology
Bombeýdäki India
Bombay
tehnologiýa instituty
Hindistanyň Indian Institute of Technology
Burkedäki India
Roorkee
tehnologiýa instituty
Ýokary bilim we India JSS Academy of Higher
gözleg akademiýasy Education and Research
Hindistanyň Indian Institute of Technology
tehnologiýa instituty India
Delhi
Deli
Hindistanyň Indian Institute of Technology
tehnologiýa instituty India
Kanpur
Kanpur
Hindistanyň Indian Institute of Technology
tehnologiýa instituty India
Kharagpur
Karagpur
Puna uniwersiteti India Savitribai Phule Pune
University
Amrita Wişham
Widýapisam India Amrita Vishwa Vidyapeetham
uniwersiteti
Banaras Hindi India Banaras Hindu University

 

uniwersiteti

Deli uniwersiteti

India University of Delhi
Hindistanyň Puna Indian Institute of Science
ylym, bilim we gözleg India
Education and Research Pune
instituty
Hindistanyň Indian Institute of Technology
Bubaneswar India
Bhubaneswar
tehnologiýa instituty
Hindistanyň Guwahati India Indian Institute of Technology
tehnologiýa instituty Guwahati
Hindistanyň Indian Institute of Technology
Haýdarabat India
Hyderabad
tehnologiýa instituty
Hindistanyň Madras Indian Institute of Technology
tehnologiýa India
Madras
uniwersiteti
Jadawpur uniwersiteti India Jadavpur University
Rurkela milli India National Institute of
tehniologiýa instituty Technology Rourkela
Panjab uniwersiteti India Panjab University
Tezpur uniwersiteti India Tezpur University
Açarýa Nagarjuna India Acharya Nagarjuna University
uniwersiteti
Aligarh musulman India Aligarh Muslim University
uniwersiteti
Birla tehnologiýa we India Birla Institute of Technology
ylym instituty and Science Pilani
Dandaddaky Indian Institute of Technology
Hindisdanyň India (Indian School of Mines)
tehnologiýa instituty Dhanbad
Kolkatadaky Indian Institute of Science
Hindistanyň ylym,
India Education and Research
bilim we gözleg
Kolkata
instituty
Jamia miliýa islamiýe India Jamia Millia Islamia
uniwersiteti
Tiruçirappali milli India National Institute of
tehnologiýa instituty Technology Tiruchirappalli
Osmania uniwersiteti India Osmania University
Podiçeri uniwersiteti India Pondicherry University
Şri Wenkateswara India Sri Venkateswara University
uniwersiteti
Taper uniwersiteti India Thapar University
WIT uniwersiteti India VIT University
Amiti uniwersiteti India Amity University
Andhra uniwersiteti India Andhra University
Annamalaý India Annamalai University
uniwersiteti
Koşin ylym we Cochin University of Science
tehnologiýa India
and Technology
uniwersiteti
Pantnagar oba hojalyk GB Pant University of
we tehnologiýa India Agriculture & Technology
uniwersiteti Pantnagar
GITAM uniwersiteti India GITAM University
Kerala uniwersiteti India University of Kerala
KIIT uniwersiteti India KIIT University
Barodanyň Maharaja India Maharaja Sayajirao University
Saýajirao uniwersiteti of Baroda
Manipal ýokary bilim India Manipal Academy of Higher
akademiýasy Education
Misor uniwersiteti India University of Mysore
Tehnologiýa kolleji India PSG College of Technology
SASTRA uniwersiteti India SASTRA University
Satýabama ylym we Sathyabama Institute of Science
tehnologiýa India
and Technology
uniwersiteti
SRM ylym we India SRM Institute of Science and
tehnologiýa instituty Technology
Tamil Nadu oba- India Tamil Nadu Agricultural
hojalyk uniwersiteti University

Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Hindistan uniwersitetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir