Namık Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihi 2020

Namık Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihi 2020

 

Namık Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihi 2020

 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ 16 Aralık 2019  online  başvuru  için  tıklayınız.
En fazla iki (2) Anabilim Dalı kontenjanına başvuru
03 Ocak 2020 yapılabilir.
—20/04/2016  tarih  ve  29690  sayılı  RG  yayımlanan  Lisansüstü
Eğitim  Öğretim Yönetmeliğinin Madde 35-  (6) göre aynı anda
birden  fazla  lisansüstü  programa  kayıt  yaptırılamaz  ve  devam
edilemez.
MÜLAKAT TARİHİ Tezli Yl için 13 Ocak 2020 10:00 İlgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında
Doktora için 13 Ocak 2020 10:00
Tezsiz YL için 14 Ocak 2020 10:00
KESİN 21-22-23 Ocak 2020 Kesin Kayıtlar Sosyal Bilimler Enstitüsünde şahsen yapılacaktır.
KAYIT TARİHLERİ Aşağıda  belirtilen  belgelerin  mutlaka  getirilmesi  gerekmektedir.
Kesin kayıt yaptırarak öğrenciliğe hak kazananlar daha sonra ilan
edilecektir.
YEDEK ADAYLARIN KESİN 27-28-29 Ocak 2020 Kontenjan dahilinde başarılı olanlardan kesin kayıt yaptırmayan
KAYIT TARİHLERİ veya  sınavı  iptal  olanlar  bulunduğunda  varsa  yedek  adaylar
sırasıyla kesin kayıt hakkı elde edeceklerdir.

 

 

 

Namık Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihi 2020

 

BAŞVURU TARİHLERİ ve ONLİNE BAŞVURU:

 

Başvurular 16 Aralık 2019 ile 03 Ocak 2020 tarihleri arasında Enstitü web sayfasında bulunan online başvuru linkinden aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

 

 

ÖNEMLİ: Adayların Online Başvuruda dikkat etmesi gereken hususlar;

 

 

 

2019- 2020 Bahar yarıyılında kontenjanı bulunan Anabilim Dalına başvurmak isteyen adaylar, istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girip, kıyafet yönetmeliğine uygun vesikalık fotoğraflarını “jpg” formatında ve ekrana tam sığacak şekilde yükledikten sonra çıktı alacaklardır.

 

Çıktısı alınan bu belge; Başvuru Dilekçesi yerine geçecek ve resmî belge niteliği taşıyacaktır. Bu nedenle adayların istenen bilgileri girerken dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Online başvuru yapıldıktan sonra adaylar, yukarıda belirtilen tarihte Başvuru Dilekçeleri (İmzalı) ile birlikte başvuru yaptığı Anabilim Dalının Sınav Jürisi tarafından yapılacak mülakat sınavına alınacaklardır. (Bu aşamaya kadar, Başvuru Dilekçesi dışında herhangi bir belge talep edilmemektedir.)

 

Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılacaktır.

 

Mülakat sınavı sonrası yapılan değerlendirme sonucuna göre başarılı olan ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde şahsen Enstitüye teslim edeceklerdir.

 

Eksik, yanlış veya belirtilen özellikleri taşımayan belge sunanların kayıtları, kazanmış olsalar dahi kesinlikle yapılmayacaktır.

 

Online başvuruda bildirilen ve sınavın değerlendirilmesinde kullanılan bilgiler ile kesin kayıtta teslim edilecek belgelerdeki bilgilerin farklı olması durumunda adayın sınavı iptal edilecektir.

 

 

Namık Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihi 2020

 

KESİN KAYITTA GEREKLİ BELGELER:

 

Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.

 

Ancak; Diploma/ Mezuniyet Belgesi, Transkript vb. gibi onaylı istenen belgelerin asıllarının mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir. Fotokopisi getirilen belgelere, belgenin aslı olmadan Enstitümüzce onay yapılmayacaktır.

 

Ayrıca, “Aslı Gibidir” onayı için belge ile fotokopisinin birlikte getirilmesi gerekmektedir. Enstitümüzde fotokopi hizmeti sunulmamaktadır.

 

Başvuru Dilekçesi (Online sistemden alınacak) (İmzalanarak Mülakat Sınavı Jürisine teslim edilecek)

 

Özgeçmiş

 

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi(onaylı). (Geçici Mezuniyet Belgesi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise belge tarihinden en fazla 2 yıl geçmiş olmalıdır)

 

Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların Lisans, Doktora programları için başvuracak adayların Lisans/Yüksek Lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği (yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.)

 

Not belgesi /Transkript (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı).

Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge

 

getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu ( http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/) kullanılacaktır.

 

ALES sonuç belgesi

¬Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın

puan türünde en az 55 (doktoraya tezsiz yüksek lisans veya lisans diploması ile başvuranların ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 80) standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi veya eşdeğer uluslararası sınav sonuç belgesi.

ALES sınav sonucunun geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yabancı uyruklular için ALES sonuç belgesi istenmez.

 

Doktora programına başvurabilmek için YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur (e-YDS vb. gibi) (yabancı dil eşdeğerlikleri için osym.gov.tr) (Yabancı Dil sınavları 5 yıl süre ile geçerlidir).

 

Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Fotoğraf (kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet

 

Erkek adaylar için yeni tarihli “Askerlik Durum Belgesi” (adayın son askerlik yoklamasını yaptırmış haliyle)

 

DEĞERLENDİRME:

 

Türk uyruklular:

 

Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının % 50’si, mülakat puanının % 30’u, lisans/yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının % 20’si dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının Yüksek Lisans programları için başarı puanının en az 65, Doktora programları için başarı puanı en az 70 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

 

Yabancı uyruklular: Yabancı uyruklu öğrencilere mülakat sınavı yapılmamaktadır. Gerekli belgeler hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsünden bilgi alabilirler.

 

Başvuru evrakları Enstitüye elden teslim edilecektir.

 

Yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesinde transkriptleri ve özgeçmişleri esas alınır. Yabancı uyruklu adayların ayrıca Türkçe bildiklerini belgelemeleri veya Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından yapılacak Türkçe Yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekir. “Sağlık alanları” haricinde kendilerinden daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan tanınma belgesi (Mülteciler hariç) almaları gerekir.

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin Doktora başvurusu için kendi ana dilleri hariç Almanca, Fransızca, İngilizce dil sınavından en az 55 almış olmaları gerekmektedir.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Programları için yapılan mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

 

Online başvuruda bildirilen ve değerlendirmede kullanılan bilgiler ile kesin kayıtta teslim edilecek belgelerdeki bilgilerin farklı olması durumunda adayın

 

kaydı iptal edilecektir.

 

Başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

 

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

 

Başvuru Dilekçesi (Online sistemden alınacak, imzalı)

Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)

Not Durum Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)

 

2 adet fotoğraf

Özgeçmiş

ALES Sonuç Belgesi ve Doktora Programlarına Kayıt İçin YDS Sonuç Belgesi

 

Nüfus Cüzdan fotokopisi

Askerlik Durum Belgesi (son bir aylık)

Harç Dekontu (Tezsiz Programa Kayıt Olacak Öğrenciler İçin Gereklidir ve Kesin Kayıttan Sonra Harç Ücreti Yatırılmalıdır.)

 

Namık Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihi 2020

 

T.C.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN VE KOŞULLARI
ANABİLİM DALI ALES TEZLİ YÜKSEK
PUAN LİSANS
TÜRÜ ÖN KOŞUL VE AÇIKLAMALAR
T.C. Yabancı
Uyruklu
Sağlık Yönetimi EA 10 1
(En az 55)
Çalışma İktisadı 5
İşletme EA 15
(En az 55)
Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili Eğitimi, Fransızca Mütercim-Tercümanlık
Fransız Dili ve Edebiyatı Sözel 5 1 Bölümü mezunu olmak veya
(En az 55) YDS ya da benzeri sınavlar ile uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil
Sınavlarından Fransızca dil seviyesinin en az 70 ve dengi olduğunu belgelemek.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Sözel 10 İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinden Mezun
(En az 55) Olmak.
EA
İktisat (En az 55) 15 .
Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler EA 5
Tezli (Türkçe) (En az 55)

Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler

EA YDS, YÖKDİL, ÜDS ve KPDS’den en az 65 puan almak ya da Üniversitelerarası
5 Kurulca kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS 65 puana denk puan almış
Tezli (İngilizce) (En az 55)
olmak.
Maliye EA 6 İktisadi ve İdari Bilimler alanından mezun olmak.
(En az 55)
Dört Yıllık Yabancı Diller (Alman Dili Eğitimi –Almanca Öğretmenliği ,Alman
Sözel Kültürü ve Eğitimi ,Alman Dili Ve Kültürü ,Dilbilim-Almanca ,Karşılaştırılmalı
Alman dili ve Edebiyatı 10 5 Edebiyat, –Türkçe-Amanca,Çevribilim-Almanca veya Mütercim-Tercümanlık-
(En az 55)
Almanca-Türkçe Lisans Programından Mezun Öğrenciler)lisans derecesinden
mezun olmak.
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN VE KOŞULLARI

ANABİLİM ALES Öğrenci Yabancı
YDS PUAN Öğrenci
DALI Kontenjanı ÖN KOŞUL VE AÇIKLAMALAR
TÜRÜ Kontenjanı
* İşletme ile ilgili Anabilim Dallarında Yüksek Lisans yapmış olmak.
İşletme En az EA 6 *ALES’ den Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak.
55 (En az 55) * Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer yabancı dil sınavlarından en az 55 puan
almış olmak.
* İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Çalışma İktisadı, Bankacılık ve
Finans, Para Banka, Bankacılık ve Sigortacılık Maliye Anabilim dallarından herhangi
birinden yüksek lisans yapmış olmak.
En az EA * Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer yabancı dil sınavlarından en az 55 puan
İktisat 10 almış olmak.
55 (En az 55) * Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puan
türünden en az 55 almış olmak.
* YDS, YÖKDİL, ÜDS ve KPDS’den en az 55 puan almak ya da Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS 55 puana denk puan almış olmak.

 

 

Namık Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihi 2020

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
(TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU YERLEŞKE İÇİN)
ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK
LİSANS ÖN KOŞUL VE AÇIKLAMALAR
T.C. Yabancı
Uyruklu
Çalışma İktisadı Tezsiz (İ.Ö) 25 5
Çorlu

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
(TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MERKEZ YERLEŞKE İÇİN)
ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK
LİSANS ÖN KOŞUL VE AÇIKLAMALAR
T.C. Yabancı
Uyruklu
Çalışma İktisadı Tezsiz (İ.Ö) 25 5
Merkez Yerleşke
Sağlık Yönetimi 25
Küreselleşme ve Uluslararası 30
İlişkiler (Türkçe)
Maliye 30
*Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES Puanı aranmaz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir