Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021 | Bahar Dönemi

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021 | Bahar Dönemi

 Fen Bilimleri  Enstitüsü’ne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda  (I. Öğretim ve II Öğretim) Tezli Yüksek Lisans  Programlarına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS                                                                                   

1-ALES sınavından;  (ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklanma tarihi itibari ile 5 yıldır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 55 puandan az olmamak şartı ile EABD başkanlığının istediği puanı almış olmak.
“2-Yabancı dil puanı isteyen programlar başvuru koşulu olarak belirlemiştir. Öğrenci başvuru esnasında  YDS’den en az programın istediği veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olması yeterli olacaktır. YDS belgesi olmayıp YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak YDS puanına dönüştürülecektir.
–  YÖKDİL, YDS, e-YDS sınav sonuçları 5 yıl, TOEFL sınav sonucu 2 yıl süre ile geçerlidir. “
3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak.
4- Başvuru ücreti: 25 TL .
NOT : Tezli Yüksek lisans programlarına başvurular enstitümüz sayfasındaki ONLİNE başvuru linkinden yapılacak olup, başvuru sonrasında enstitümüze herhangi bir evrak gönderilmesi yada teslim edilmesi gerekmemektedir. Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra sistemden sadece ÖN BAŞVURU BEYAN FORMU’nun çıktısının alınması gerekmektedir.

 – Online başvuru için elden ücret yatıracak adaylar: İş Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum Enstitü Ön Kayıt Hesabını söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

” – Online başvuru için İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak adaylar: İş Bankası İnternet şubesi – Ödemeler – Fatura- Anında Fatura Ödeme–Kurum tipi: Üniversite- Sakarya Üniversitesi Enstitü Ön Kayıt- Sorgu Tipi – 25 TL ( bir tercih yapacaklar için) ya da Sorgu Tipi – 50 TL ( iki tercih yapacaklar için )  işlem basamaklarını takip ederek, TC Kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir.  (Gün içerisinde  Banka aktarmaları saat 14:00 ve 17:00’de aktarılacaktır. Tercihler aktarmalar yapıldıktan sonra yapılabilir).
ÖNEMLİ: Başvuru ücretini isim benzerliği nedeniyle farklı bir üniversite olan SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Ön Kayıt Hesabına yatırmamaya dikkat ediniz.”
ÖNEMLİ:  Adaylar Banka ödemelerini en geç 14 Ocak 2021 saat 16:00’a kadar yapıp yine tercihlerini 14 Ocak 2021 Perşembe Saat: 23:30’a kadar en fazla iki programa ( Sakarya Üniversitesi tüm Enstitülerdeki lisansüstü programlar için) başvurularını yapabilirler. İki programı da kazanmaları durumunda bir programa kayıt yaptırabilirler.
Başvurular www.fbe.sakarya.edu.tr adresinden Online Başvuru linkinden alınacaktır. Başvurular 04 Ocak 2021 Saat 13:00 te başlayacaktır.
Tezli Yüksek Lisans Programları Başvurularının Değerlendirilmesi: ALES sınav puanının %70’i, Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %30’u dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.
ÖNEMLİ:  Başvurularda adayın mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) “4”lük sistemin haricinde ise  ilgili sistemdeki mezuniyet notu girilmesi gerekmektedir. Adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği Not Çevrim Tablosuna  göre Online Başvuru Sistemi tarafından dönüştürülerek değerlendirmeye alınacaktır.

Online Kesin İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler:                                                                               

1)    ALES (veya eşdeğer) Belgesi;
2)    Mezuniyet Belgesi (Diploma/Çıkış Belgesi veya E-Devletten alınan mezun belgesi).
3)   Denklik Belgesi (bir alt eğitimini yurtdışında tamamlayan adaylar.)
4)    Not Durum Belgesi (mezun olunan üniversiteden onaylı.)
5)   Dil puanı isteyen Tezli Yüksek Lisans programları için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi .
6)   Nüfus cüzdanı
7)  Son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet’ten alınan belge geçerlidir.)
” NOT: Kesin kayıt işlemleri ONLINE olarak yapılacaktır. Detaylı bilgilendirme en geç 22 Ocak 2021 tarihine kadar fbe.sakarya.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Online Kesin Kayıt Evrakları olan Mezuniyet Belgesi en fazla 2 sayfa, Not Durum Belgesi en fazla 3 sayfa, Nüfus Cüzdanı en fazla 2 sayfa, ALES Belgesi en fazla 1 sayfa, Yabancı Dil Belgesi en fazla 1 sayfa (Doktora programları ve puan belirten Yüksek Lisans programları) ve Özgeçmiş en fazla 2 sayfa (Doktora programları) olacak şekilde PDF formatında hazırlanmalı ve  her bir evrak için dosya boyutu 10 MB’ı aşmamalı ve ilgili evrakların çözünürlüğüne dikkat edilmelidir. “

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021 | Bahar Dönemi

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

                                        ONLINE BAŞVURU VE ONLINE KESİN KAYIT TAKVİMİ
“Ön Başvuru Tarihi                                         04 Ocak – 14 Ocak 2021
Kazananların İlanı                                            22 Ocak 2021 Saat: 17:30
Kesin Kayıt Asil Liste Belge Yükleme Tarihi (Sadece Asil listede yer alan adaylar belge yükleyebilir ve kayıt yaptırabilir)

22 Ocak 2021 Saat 18:00 – 27 Ocak 2021 Saat: 14:00’e kadar

Enstitü Belge Kontrolü ve Kayıt Onaylama Tarihi

25-27 Ocak 2021 Saat: 17:00’e kadar

Yedek Öğrenci İlanı                                        27 Ocak 2021 Saat: 17:30
I. Yedek Öğrenci Belge Yükleme Tarihi (Sadece I. Yedek listede yer alan adaylar belge yükleyebilir ve kayıt yaptırabilir)

27 Ocak 2021 Saat 18:00 – 29 Ocak 2021 Saat: 14:00’e kadar

I. Yedek Öğrenci Enstitü Belge Kontrolü ve Kayıt Onaylama Tarihi

28-29 Ocak 2021 Saat: 17:00’ye kadar

II.Yedek Öğrenci İlanı                                     29 Ocak 2021 Saat: 17:30
II. Yedek Öğrenci Belge Yükleme Tarihi (Sadece II. Yedek listede yer alan adaylar belge yükleyebilir ve kayıt yaptırabilir)

29 Ocak 2021 Saat: 18:00-01 Şubat 2021 Saat 14:00’e kadar

II. Yedek Öğrenci Enstitü Belge Kontrolü ve Kayıt Onaylama Tarihi

01 Şubat 2021 Saat: 14:00-17:00 arası

Derse Yazılma (internet üzerinden)                            08-10 Şubat 2021
Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma                                  08-10 Şubat 2021
Bahar Yarıyılı Başlangıcı                                                15 Şubat 2021

 

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihleri 2021 | Yabancı Öğrenciler için

 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Yabancı Uyruklu öğrenci alınacaktır.

YÜKSEK LİSANS İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun bulunan mezuniyet şartlarını taşımak.
Uluslararası Öğrenci Başvurularının Değerlendirilmesi: Uluslararası öğrenci adaylarından Lisans not ortalaması “4”lük not sisteminde
en az “2.50” başvuru şartı olup (Yüzlük sitemdeki başvurular YÖK not çevrim tablosuna göre 4’lük sisteme çevrilecektir) aşağıdaki
kontenjanlar dâhilinde ayrıca bir sınav yapılmaksızın, “Mezuniyet Not Ortalaması” esas alınarak EABD başkanlığının değerlendirmesi
ve EYK kararı ile gerçekleşir.

DOKTORA İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun bulunan mezuniyet şartlarını taşımak.
Uluslararası Öğrenci Başvurularının Değerlendirilmesi: Uluslararası öğrenci adaylarından Yüksek Lisans not ortalaması “4”lük not
sisteminde en az “2.50” başvuru şartı olup (Yüzlük sitemdeki başvurular YÖK not çevrim tablosuna göre 4’lük sisteme çevrilecektir)
aşağıdaki kontenjanlar dâhilinde ayrıca bir sınav yapılmaksızın, “Mezuniyet Not Ortalaması” esas alınarak EABD başkanlığının değerlendirmesi ve EYK kararı ile gerçekleşir.
Başvurular : http://yos.basvuru.sabis.sakarya.edu.tr adresinden online yapılacaktır.
ÖN BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:
1-Diploma veya mezuniyet belgesi (Tercüme edilmiş)
2-Not döküm Belgesi (Tercüme edilmiş)
3-Pasaport (Başvuruda) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği
4-Türkçe yeterlik belgesi (Türkçe yeterlik belgesi olmayanlar TÖMER kursuna yönlendirilecektir.)

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER:

1) Diploma veya mezuniyet belgesi (Tercüme edilmiş)
2) Not Döküm belgesi (Türkçe Tercüme edilmiş)
3) Pasaport Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport
4) Türkçe yeterlik belgesi (Var ise)
5) Harç Dekontu
6) Özgeçmiş (Doktora kayıtları için)

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

Ön Başvuru Tarihi                                                  15 – 30 Ocak 2021
Kazananların İlanı                                                  10 Şubat 2021
Kesin Kayıt Tarihi                                                   15-17 Şubat 2021
Yedekten Kayıt Hakkı Kazananların İlanı         19 Şubat 2021
Yedekten Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları  22-23 Şubat 2021
Bahar Yarıyılı Başlangıcı                                       15 Şubat 2021

 

İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021 | Bahar Dönemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tesettürlü escortfatih escorttürbanlı escorttravesti escorttaksim escortbeylikdüzü escortçapa escort

pendik escort bayan