Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2020

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2020

sınavsız üniversite profmet

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2020

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü  Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1-ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarih itibari ile 5 yıldır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde 60 puandan az olmamak şartı ile EABD başkanlığının belirlediği puanı almış olmak.

2-Yabancı dil puanı isteyen tezli yüksek lisans programları koşullarda belirtilmiştir. Öğrenci başvuru esnasında YDS’den en az programın istediği veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olması yeterli olacaktır. YDS belgesi olmayıp YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak YDS puanına dönüştürülecektir.

Üzerinde geçerlilik tarih bilgisi bulunmayan Yabancı Dil Sınav Puanları 5 yıl süre ile geçerlidir.

3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak).

4- Başvuru ücreti: 25 TL ( Enstitüye gelinerek yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmaz).

a. İş Bankasının herhangi bir şubesinden, Fatura Ödemesi; Sakarya Üniversitesi Enstitü Ön Kayıt diyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

b. İş Bankası İnternet Şubesinden aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek:

•        Ödemeler – Fatura – Anında Fatura Ödeme

•        Kurum Tipi; Üniversite

•        Kurup Adı; Sakarya Üniversitesi Enstitü Ön Kayıt

•        Sorgu Tipi; – Enstitü Ön Kayıt 25 TL (Bir tercih yapacaklar için)

•        Enstitü Ön Kayıt 50 TL (İki tercih yapacaklar için )

ÖNEMLİ:

Adaylar Banka ödemelerini en geç 23 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar yapıp yine tercihlerini aynı gün 23.30’a kadar en fazla tüm enstitülerde iki programa başvurularını yapabilirler. İki programı da kazanmaları durumunda bir programa kayıt yaptırabilirler.
Başvurular www.egitim.sakarya.edu.tr adresinden (Online Başvuru linkinden) alınacaktır. Başvuru sonunda Ön Başvuru Beyan formu çıktısı alınmalıdır.
ÖNEMLİ: Başvuru sırasında Mezuniyet ortalaması YÖKSİS üzerinden çekilecektir. YÖKSİS’te mezuniyet ortalaması gözükmeyen adaylar mezun oldukları fakülte/üniversiteden mezuniyet ortalamalarını YOKSİS’e girmelerini talep etmelidir.
Tezli Yüksek Lisans Programları Ön Başvurularının Değerlendirilmesi: ALES sınav puanının %50’si ve Lisans mezuniyet notunun %20’si alınarak elde edilen puana göre bilim sınavına girecek adaylar belirlenir. Bilim sınavına girecek öğrenci sayısı başvuru ilanında belirtilen kontenjanın 5 katı ile sınırlı olup sınava girmeye hak kazananlar enstitümüzün web sayfasında ilan edilecektir.

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Belirlenmesi: ALES sınav puanının %50’si ve Lisans mezuniyet notunun %20’si ve yazılı sınavın %30’u (Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur) dikkate alınarak başarı sıralamasına göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar belirlenir.

EABD Başkanlığınca yapılacak olan yazılı sınav notu “100” üzerinden “50”nin altında olan adaylar başarısız sayılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

1- Ön Başvuru Beyan Formu (imzalı)
2- ALES belgesi (Üzerinde doğrulma kodu olan ÖSYM çıktısı).
3- Diploma/Mezuniyet Belgesi veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi ya da E-Devlet üzerinden alınacak YÖK Mezuniyet Belgesi. Diploma/Mezuniyet belgelerinin aslının ibraz edilmesi halinde yanında bir (1) adet fotokopisi getirilmelidir).
4- Not Durum Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi (Not durum belgesinin aslının ibraz edilmesi halinde yanında bir (1) adet fotokopisi getirilmelidir).
5- Yabancı Dil Puanı isteyen program öğrencileri için: Yabancı Dil Belgesinin aslı ve fotokopisi, YDS veya muadili dil belgeleri için üzerinde doğrulama kodu olan ÖSYM çıktısı veya belgenin aslı
6- 3 adet fotoğraf
7- Nüfus Cüzdan fotokopisi
8- Askerlik Son Durum Belgesi (son 1 ay içerisinde )
9- Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, kadrosunda olanlar kadrolarının bulunduğu üniversitelerinden yazılı izin belgesi getirmeleri gerekmektedir.
10- 40 TL posta pulu ücreti


BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI:

ÖNEMLİ: Başvurular ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI: Yabancı Diller Eğitimi

BİLİM DALI: İngiliz Dili Eğitimi

EĞİTİM TÜRÜ: Tezli Yüksek Lisans

KONTENJAN: 5

ALES PUAN TÜRÜ MİN. PUANI: SOZ 60

MİN. YABANCI DİL PUANI: 80

MEZUNİYET / YABANCI DİL ŞARTI: İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Mütercim Tercümanlık (Almanca), Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü alanlarından lisans mezunu olmak. Adayların YDS’den (İngilizce) veya dört temel dil becerisini ölçen uluslararası bir İngilizce yabancı dil sınavından (TOEFL IBT, CAE, CPE, PTE Akademik) en az 80 ya da bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir. Eğitim dili İngilizce’dir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü  Tezli Yüksek Lisans Programına Dereceye Giren öğrenci alınacaktır.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Sakarya Üniversitesi Lisans programını birinci, ikinci veya üçüncülük derecesiyle bitirmiş olmak,

2-ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarih itibari ile 5 yıldır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde 60 puandan az olmamak şartı ile EABD başkanlığının belirlediği puanı almış olmak.

3-Yabancı dil puanı isteyen tezli yüksek lisans programları koşullarda belirtilmiştir. Öğrenci başvuru esnasında YDS’den en az programın istediği veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olması yeterli olacaktır. YDS belgesi olmayıp YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak YDS puanına dönüştürülecektir.

Üzerinde geçerlilik tarih bilgisi bulunmayan Yabancı Dil Sınav Puanları 5 yıl süre ile geçerlidir.

4- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak).

ÖNEMLİ: Adaylar ön başvurularını en geç 20 Aralık 2019 Cuma gününe kadar aşağıdaki belgeleri Enstitümüz öğrenci işlerine teslim edilmelidir.

1- Dereceye Giren öğrenci başvuru formu,

2- ALES belgesi (Üzerinde doğrulma kodu olan ÖSYM çıktısı).

3- Not Durum Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi (Not durum belgesinin aslının ibraz edilmesi halinde yanında bir (1) adet fotokopisi getirilmelidir).

4- Sakarya Üniversitesi Lisans programını birinci, ikinci veya üçüncülük derecesiyle bitirdiğine dair resmi belge.

5- Yabancı Dil Puanı isteyen program öğrencileri için: Yabancı Dil Belgesinin aslı ve fotokopisi, YDS veya muadili dil belgeleri için üzerinde doğrulama kodu olan ÖSYM çıktısı veya belgenin aslı.

Tezli Yüksek Lisans Programları Dereceye Giren Öğrencilerin Ön Başvurularının Değerlendirilmesi:

Dereceye Giren Öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi; ALES notunun %50’si ve Mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir. Başarı puanlarının denkliği halinde adayların yaşına göre sıralama yapılıp, yaşı küçük olana öncelik verilir.

ÖNEMLİ: Başvurular ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI:

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI: Yabancı Diller Eğitimi

BİLİM DALI: İngiliz Dili Eğitimi

EĞİTİM TÜRÜ: Tezli Yüksek Lisans

KONTENJAN: 1

ALES PUAN TÜRÜ MİN. PUANI: SOZ 60

MİN. YABANCI DİL PUANI: 80

MEZUNİYET / YABANCI DİL ŞARTI: İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Mütercim Tercümanlık (Almanca), Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü alanlarından lisans mezunu olmak. Adayların YDS’den (İngilizce) veya dört temel dil becerisini ölçen uluslararası bir İngilizce yabancı dil sınavından (TOEFL IBT, CAE, CPE, PTE Akademik) en az 80 ya da bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir. Eğitim dili İngilizce’dir.

 

Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans Programına Özel öğrenci alınacaktır.

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

ÖNEMLİ: Başvurular ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.ÖNEMLİ: Kesin kayıt hakkı kazanan özel öğrenciler dönemlik katkı payını ödemek zorundadır.

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI:

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI: Yabancı Diller Eğitimi

BİLİM DALI: İngiliz Dili Eğitimi

EĞİTİM TÜRÜ: Tezli Yüksek Lisans

KONTENJAN: 2

MİN. YABANCI DİL PUANI:  80

MEZUNİYET / YABANCI DİL ŞARTI: İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Mütercim Tercümanlık (Almanca), Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü alanlarından lisans mezunu olmak. Adayların YDS’den (İngilizce) veya dört temel dil becerisini ölçen uluslararası bir İngilizce yabancı dil sınavından (TOEFL IBT, CAE, CPE, PTE Akademik) en az 80 ya da bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir. Eğitim dili İngilizce’dir.

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir