2020 Yılı Çalışma İzni Harç Ücretleri

2020 Yılı Çalışma İzni Harç Ücretleri

2020 Yılı Çalışma İzni Harç Ücretleri

2020 YILI ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

31 Aralık 2019 tarihli ve 30642(3.Mükerrer)sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği(Seri No: 82) ile belirlenmiş olan 01.01.2020-dan itibaren geçerli olacak 2020 yılı  Çalışma İzni Harç ücretrleri aşağıda belirtilmiştir.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI        SÜRE 2019 YILI HARÇ TUTARI 2020 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)
1 yıla kadar (1 yıl dahil)
Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).
      761,10 TL     932,90 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi       7612,70 TL     9331,60 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi       7612,70 TL     9331,60 TL

 

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 932,90 TL harç alınır.

Bir yıla kadar  Çalışma İzin Harç Toplam Tutarı  1042,90 TL.

 

GEÇİCİ KORUMA ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARI           SÜRE 2019 YILI HARÇ TUTARI 2020 YILI HARÇ TUTARI
            1 Yıl 283,20 TL ….TL

 

 

2020 Yılı Çalışma İzni Harç Ücretleri

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

31 Aralık 2019 tarihli ve 30642(3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Sıra No: 60) Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2020 dan itibaren geçerli olacak 2020 yılı Çalışma İzin Belgesi değerli kağıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ 2019 yıl 2020 YIL
89,00 TL 110,00 TL

 

 

2020 Yılı Brüt Askeri Ücret

1 Ocak 2020 tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 yılı brüt asgari ücret,
2.943,00 TL olarak güncellenmiştir.

Çalışma izni ile ilgili yabancılara ödenmesi gereken brüt ücretlerin, bu tutar üzerinden
dikkate alınması gerekmektedir.

 

Süreli Çalışma İzni:

13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

Çalışma izni süre uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular 7. maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.

Süresiz çalışma İzni

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

Bağımsız Çalışma İzni;

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır.

Bağımsız çalışma izni süreli olarak düzenlenir.

 

2020 Yılı Çalışma İzni Harç Ücretleri

Şunlara Bakabilirsin

2019 Yılı Çalışma İzni Harçları

Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzni

Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzni Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzni   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca …

3 Yorumlar

  1. hangi hesab numarasına yatıralacak

  2. Merhabalar ,Isci olarak askeri ucretli olsam yyllyk odecek param ne kadar tutat, yardamci olsaniz cok sewinerim

  3. Merhaba
    Bir şirkete kaydolmak ve çalışma izni almak için ne kadar ücret alıyorsunuz?
    İki ortak için

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir