İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa YÖS 2021 Takvimi | İÜCYÖS-2021

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa YÖS 2021 Takvimi | İÜCYÖS 2021

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa YÖS 2021 Takvimi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa YÖS 2021 Takvimi | İÜCYÖS 2021

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önlisans ve lisans programlarına; yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları çerçevesinde, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Uluslararası Öğrenci Sınavı) (İÜCYÖS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

İÜCYÖS sınavı yabancı uyruklu öğrencilerin girebilecekleri ve sınav sonuçlarını başvuru için kullanabilecekleri bir sınavdır.

İÜCYÖS sınav tarihi açıklanmış olup sınav 3 Temmuz 2021 Cumartesi Saat 15:00 (Türkiye Saati İle) İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 2021 yılı başvuru tarihleri ise

15 Şubat 2021 – 4 Haziran 2021 Saat 17.00 tarihleri arasındadır.

Bu sınav için Sınav Merkezi olarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü belirlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa YÖS 2021 Takvimi | İÜCYÖS 2021

 

Takvim Tarih

İÜCYÖS 2021 Başvuru tarihleri 15.02.2021 Pazartesi – 04.06.2021 Cuma Saat 17:00
İÜCYÖS 2021 Sınav tarihi 03.07.2021 Cumartesi Saat: 15:00
Sınav soruların erişime açılması 05 TEMMUZ 2021 Pazartesi
Sınav sorularına itiraz 06-09 TEMMUZ 2021
İtiraz sonuçları 14 TEMMUZ 2021
Sınav sonuçları 16 TEMMUZ 2021
Sınva sonucuna itiraz 19-23 TEMMUZ 2021
İtiraz sonuçları 30 TEMMUZ 2021
Başvuru Adresi http://apply.istanbulc.edu.tr/

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa YÖS 2021 Takvimi | İÜCYÖS 2021

  1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Uluslararası Öğrenci Sınavı) – (İÜCYÖS),

1.2. Bu kılavuz, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da öğrenim görmek üzere başvurmak isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.

1.3. İÜCYÖS belgesi sınav tarihini izleyen 1 (bir) eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir. 1.4. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile adaylar arasındaki haberleşmede, Türkçe ve İngilizce kullanılır.

1.5. Sınava başvurular 15 Şubat 2021 – 04 Haziran 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

1.6. Sınav başvuru formunun doldurulmasından sonra sistem Aday Numaranızı otomatik olarak e-postanıza gönderir.

1.7. Sınav ücretini, İÜC Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına banka dekontunun açıklama bölümüne Aday Numaranızı yazdırarak başvuru süresi içinde yatırınız.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa YÖS 2021 Takvimi | İÜCYÖS 2021

1.8. Sisteme girerek banka dekontunuzun resmini ve pasaportunuzun kimlik bilgileri bulunan sayfasının resmini yükleyiniz.

1.9. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, Aday İşlemleri Panelinden Sınava Giriş Belgesi’nin çıktısını yazıcıdan almak zorundadır. Adaylar, Sınav günü Sınava Giriş Belgesi ile pasaportlarını veya kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

1.10. Sınava Giriş Belgesini kaybedenler, Aday İşlemleri Paneline tekrar giriş yaparak bu belgelerini yeniden çıkarabilirler.

1.11. İÜCYÖS sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarının kontenjanlarına başvurmak için kullanılır. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri (yatay geçiş) ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmaz.

1.12. İÜCYÖS’e girmek için gelen adaylar, ikamet izni, barınma, geçim vb. ihtiyaçlarını kendileri karşılar.

1.13. Adayların İÜCYÖS için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara devredilemez. Sınav başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, birden fazla ücret yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri ödenmez.

 

  • Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa (İÜC) Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, İÜC tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için İÜC Senatosu tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

1.15. İÜCYÖS kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa YÖS 2021 Takvimi | İÜCYÖS 2021

2. BAŞVURU KOŞULLARI

Yurtiçinden ve yurtdışından sınava başvurular, http://yos.istanbulc.edu.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İÜCYÖS sınav sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonrasında bir programa kayıt olmak için 2.1 deki koşullara sahip olunması zorunludur. Kayıt sırasında gerekli belgelerini sunamayan adayların üniversiteye kayıtları kesinlikle yapılmaz.

2.1) Adayların, lise son sınıfta yada mezun durumunda olanlardan;

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birlikteliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

d) i- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin-lise- son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dahil), ii- 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

e) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini-lise- tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education-Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.

 

2.2) Bu maddedeki özelliklere sahip olan adayların başvuruları kabul edilmez.

Başvuracak adaylardan,

a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin-lisetamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğrenimininlise- tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Bu kılavuzun 2.1./b maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (2.1/d maddesindeki şartları sağlayanlar hariç),

 

d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin-lise- tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005- 2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

e)Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya bu kılavuzun 2.1./b maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa YÖS Başvuru Tarihleri 2021 | İÜCYÖS 2021

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ

Aday Başvuru Formunun Doldurulması ve Aday Numarasının Edinilmesi

3.1. Adaylar başvuru süresi içinde http://yos.istanbulc.edu.tradresinden Aday Başvuru formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatle doldurup Aday Numaralarını çevrimiçi almalıdır.

3.2. Aday başvuru formuna girilecek bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir.

3.3. Aday başvuru formunda istenilen e-posta, adayın kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta ile başka adaylar adına yazışma/işlem yapılmamalıdır.

3.4. Aday başvuru Formu üzerindeki ilgili alana, adayın elektronik ortama aktarılmış fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf, Sınava Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Sınav günü bu fotoğrafta adayın tanınmasında önemli rol oynayabilecek görünüm özelliklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamalıdır. Salon Başkanının fotoğraftan dolayı adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayacağı göz önünde tutulmalıdır.

3.5. Aday Numarası başvuru formunu doldurup kaydeden adayın e-postasına gönderilecektir.

3.6. Aday Numarası sadece bir kez edinilebilir. Aday Numarası, hem bu sınavda hem de adayın İÜC ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır.

3.7. Aday numarası verildikten sonra, İÜC ile yapılacak her türlü yazışmada “Aday Numarası”nın belirtilmesi zorunludur. Aday Numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmaz.

 

İÜCYÖS 2021 Sınav Ücreti

3.8. İÜCYÖS’ e başvuracak adaylar, sınav ücretini başvuru süresi içinde aşağıda belirtilen bilgilerle ödeyecektir.

Tutar: Türkiye’de sınava girenler için 500 TL (Türk Lirası) veya 75 $ ( ABD Doları) veya 65 € (Avro)

b) Banka Adı: Halkbank, Beyazıt Şubesi, İstanbul/Türkiye

c) IBAN No: TL( TR13 0001 2009 8200 0004 0004 18

USD($) TR96 0001 2009 8200 0058 0004 73

AVRO(€) TR26 0001 2009 8200 0058 0004 72

 

d) SWIFT Kodu: TRHBTR2AXXX

e) Hesap Adı: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

f) Açıklama: Aday Numaranız Ödeme sırasında lütfen bu açıklama bilgisini yazdırmayı unutmayınız!

3.9. Sınav ücretini yatırdıktan sonra Aday İşlemleri Panelinize girerek banka dekontunuzun resmini ve pasaportunuzun kimlik bilgileri bulunan sayfasının resmini yükleyiniz.

3.10. Yurtdışından sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini muhabir bir banka veya uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile yatırabileceklerdir.

3.11. Yurtiçinden ve yurtdışından sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar:

a) Adayların gönderdikleri ücretler transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Sınav Başvuru ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir

b) Bankanın masraf alacağı para sınav ücretinin dışında hesaplanmalıdır.

c) Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa YÖS Başvuru Tarihleri 2021 | İÜCYÖS 2021

4. SINAVA ÇAĞRI

4.1. Adayların başvuruları İÜC tarafından incelenir. Bu incelemede, bilgilerin tamam olup olmadığı ve sınav ücretinin banka hesabına geçip geçmediğinin tespiti yapılır. İnceleme sonunda başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların, Aday İşlemleri Paneline girerek Sınava Giriş Belgesi’nin çıktısını yazıcıdan almaları ve sınava gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınava Giriş Belgesinde adayın sınava gireceği bina ve salon belirtilecektir.

4.2. Adaylar İÜCYÖS’e giriş ve ülkelerinden çıkış izni işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak zorundadırlar. İÜC, adayların sınava giriş için izin almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

 

5. SINAV

5.1. İÜCYÖS, 03.07.2021 Cumartesi günü Türkiye saati ile 15.00’da yapılacaktır. İÜCYÖS, tüm sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır.

5.2. Sınava girerken adayların, 2020 İÜCYÖS Sınava Giriş Belgesi, Pasaport ve/veya kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

5.3. Adayların cep telefonu ve hesap makinası ile sınava gelmeleri kesinlikle yasaktır.

5.4. Adaylar, sınav başlama saatinden 1 (bir) saat önce kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav, tek oturum şeklinde yapılacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

5.5. İÜCYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır. Bu test, genel dil bilgisine çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır. Temel Öğrenme Becerileri Testi sınav süresi 120 dakikadır.

5.6. Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Bu testler puanlanırken, doğru cevaplar sayısından yanlış cevapların sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı adayın ham puanı olacaktır.

5.7. Cevapların “Cevap Kâğıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

5.8. Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

5.9. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecektir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.

6. İÜCYÖS 2020 SINAV SORULARININ İLANI

Adaylar sınav sorularına http://yos.istanbulc.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) erişebileceklerdir.

7. SINAV SORULARINA İTİRAZ SÜRESİ

Soruların adayların erişimine açıldığı günden itibaren beş (5) iş günüdür. İtirazlar, aday başvuru paneli üzerinden bizzat adaylarca yapılmalıdır. İtirazlar, Soru İtirazları Komisyonu tarafından karara bağlanır. İtirazların değerlendirilmesi sonucunda iptal edilecek sorular, değerlendirmede doğru olarak kabul edilecektir.

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların, İÜCYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları sayılacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan bulunacak ve ham puan yüz (100)’lük sisteme dönüştürülecektir.

9. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını http://yos.istanbulc.edu.tradresinden çevrimiçi(online) öğrenebileceklerdir.

9.2. Sınav Sonuç Belgesi, İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına kesin kayıt sırasında istenecektir.

10. SINAV SONUCUNA İTİRAZ SÜRESİ

Sınav sonucunun adayların erişimine açıldığı günden itibaren beş (5) iş günüdür. İtirazlar, aday başvuru paneli üzerinden bizzat adaylarca yapılmalıdır. İtirazlar, Sınav Sonucuna İtiraz Komisyonu tarafından karara bağlanır.

11. İÜC PROGRAM KONTENJANLARI

Tabloda belirtilen kontenjanlar ön bilgi amaçlı verilmiştir. Kesin kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK)’ün onayından sonra ilan edilecektir. Kontenjanlar için TIKLAYINIZ

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa YÖS Başvuru Tarihleri 2021 | İÜCYÖS 2021

Bir yorum

  1. Nilay Çağla ÇUBUK

    Sayın İlgili yös tercih sonuçlarınıza ulaşamadık. Tercih yaptık fakat sonuçlara nereden ulaşa biliriz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tesettürlü escortfatih escorttürbanlı escorttravesti escorttaksim escortbeylikdüzü escortçapa escort

pendik escort bayan