Kafkas Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020 | Güz Dönemi

Kafkas Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020| Güz dönemi

Kafkas Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2020 Güz dönemi

 

Kafkas Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020| Güz dönemi

 

Kafkas Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü Başvuru Takvimi

 

ONLİNE BAŞVURULAR : 07 – 11 Eylül 2020

Başvuru Linki http://portal2.kafkas.edu.tr/enstituBasvuru/index.aspx 

Şahsen Yapılacak Başvurular : (ÜNİP ve Yatay Geçiş Başvuruları Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.)  07 – 11 Eylül 2020

Doktora Mülakat Sınavı : 15 Eylül 2020 Saat 10:00 İlgili anabilim dallarında

Sonuç Açıklama : 17 Eylül 2020 (Saat 17:00’a kadar)

Kesin Kayıtlar 21-25 Eylül 2020

Ders Kayıtları: 28 Eylül – 02 Ekim 2020 arası

Eğitim-Öğretim Başlangıcı : 05 Ekim 2020

Bir aday sadece bir tezli lisansüstü programa başvurabilir.

Doktora başvurusunda bulunan ve başvurusu onaylanan tüm adayların “mülakat sınavına” girmesi zorunludur.

Başvurular on-line yapılacaktır. Yatay Geçiş ve ÜNİP Başvuruları Enstitü Müdürlüğüne şahsen elden yapılacaktır.

 

Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları ve Sınav Tarihleri

 1. Yüksek lisans programına başvuruda lisans mezuniyet not ortalaması barajı istenmemektedir, ilanda belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak yeterlidir. Doktora programlarına lisans (4 yıllık) diploması ile başvuranların ilanda belirtilen bölümlerden mezun olmaları ve Lisans ortalamalarının 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden en az 3 olması gerekir.
 2. Yüksek Lisans Programlarına başvuracakların başvurdukları alanla ilgili Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının program türlerine göre en az 55, Doktora programı için; yüksek lisans diploması veya lisans (4 yıllık) diploması ile başvuranların ALES puanının ilgili alanda en az 55 olması gerekir. (ALES’in geçerlilik süresi 5 yıl dır)
 3. Yüksek Lisans programlarına başvuracak adaylarda dil şartı aranmayacaktır. Doktora programına ÜDS/YDS/YÖKDİL’den en az 55 veya Üniversitelerarası kurulca İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) 100 — -4 Yıllık lisans mezunu olmak.

Not: 6331 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin değişik f ve s bentlerinde belirtilen alanlardan mezun olanlar B sınıfı İSG uzmanlığı sınavına giriş hakkı elde eder. Belirlenen muadili bir sınavdan eşdeğer puan alanlar müracaat edebilecektir. Bu puana sahip olmayanların başvuruları Enstitülerce kabul edilmeyecektir. (ÜDS,YDS ve YÖKDİL geçerlilik süreleri 5 yıldır. YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının geçerliliğinde belge üzerindeki tarih dikkate alınacaktır.)

 1. Enstitülere başvuracak adaylardan ALES puan türü olarak ilgili puan türü kabul edilecektir.
 2. Adaylar Lisansüstü eğitimleri konusunda Yükseköğretim üst kuruluşlarınca alınacak tüm değişiklik kararlarına uymayı şimdiden kabul ederler.
 3. Başarı puanının hesaplanması Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.
 4. Tezsiz yüksek lisans programlarında başarı sıralaması transkript not ortalamasına göre yapılacaktır.
 5. Doktora programlarına müracaat edip, sınava girmeyen aday/adaylar programa yerleştirmede değerlendirmeye alınmazlar.

NOT: ÜNİP kontenjanından başvuracak adaylar istenen belgeleri başvuru süresi içerisinde (üniversiteleri tarafından resmi yazışmalara başlamak kaydıyla), kendi üniversitelerinden alacakları resmi yazı ile birlikte Enstitüye teslim edeceklerdir.

 

Kafkas Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020| Güz dönemi

 

Yatay Geçiş İçin Başvuruda bulunacak Adaylardan İstenecek Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yüksek Lisans için Lisans Diploması ve Transkript, Doktora için Yüksek Lisans Diploması ve Transkript

3 . Transkript, (Halen devam ettiği okuldan tüm derslerden başarılı olduğunu gösterir belge)

4 . ALES Sonuç belgesi fotokopisi,

 1. Öğrenci Belgesi ve Öğrencinin Disiplin cezası almadığına dair yazı,
 2. Yatay Geçiş Başvuru tarihleri: 07-11.09.2020 tarihleri arası

 

Kafkas Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru Şartları

 1. a) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olan ve lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar aşağıda belirtilen belgeleri ve başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını on-line yapacaklardır.

1) Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploması ve onaylı Türkçe tercümesi (Yüksek lisans ya da Doktora başvuru yapacak Yabancı Uyruklu öğrencilerden Sağlık Bilimleri için denklik, Fen ve Sosyal Bilimleri için Yüksek Öğretim Kurulundan tanıma yazısı almaları gerekmektedir.)

3) Transkriptin onaylı örneği ve ders içeriklerini gösteren belge (Onaylı Türkçe tercümesi)

4) Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi)

5) 2 adet fotoğraf

6) Yabancı uyruklu adaylardan ALES, GRE veya GMAT puanı istenmeyecektir.

Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için ALES (ilgili alandan 55 puan) ya da eş değerliği kabul edilen GRE (Graduate Record Examination) veya GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavı sonuç belgesi

7) Uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvuran çift uyruklu adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlara başvuru yapamaz.

8) Doktora Programına başvuran adaylar için, Yabancı Dil yeterliliğini gösteren belge.

 1. b) Eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü öğretimlerine başlayabilmeleri için TÖMER tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik sınavından Yüksek Lisans için B2, Doktora için C1 almaları gerekmektedir. Bu sınavda başarısız olan adaylar TÖMER tarafından en fazla bir yıl (iki yarıyıl) Türkçe eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içerisinde TÖMER tarafından yapılan sınavlarda gerekli düzeyde belge alanlar, lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar. Başarısız olan öğrencilerin lisansüstü programdan ilişiği kesilir.
 2. c) Türkiye’de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil şartı aranmaz.
 3. d) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları mensup öğrencilerden “Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Verilen Yükseköğretim Bursları” alan ve Üniversitemiz lisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyenlerden Türkçe bilenler doğrudan, Türkçe bilmeyenler ise TÖMER tarafından yapılan sınavlarda gerekli düzeyde belge alanlar, Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.
 4. e) Doktora Programlarına başvuru yapacak Yabancı Uyruklu adaylardan, anadili İngilizce, Almanca ve Fransızca olan veya bu dillerde %100 eğitim veren okullardan mezun olan öğrenciler hariç İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça dillerinden birinden merkezi olarak yapılan YDS sınavından 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen muadili bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır.
 5. f) Yabancı Dil programlarında öğrenime başlanabilmesi için ilgili dil puanı olarak 70/100 istenir. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır. Türkçe Yeterlik şartı aranmaz.
 6. g) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar başvuruda bulunamazlar.

 

Kafkas Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020| Güz dönemi

Kafkas Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Yabancı Uyruklu Öğrenci Alım Başvurularının Değerlendirilmesi

 1. a) Başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesinde transkriptleri esas alınır. Not döküm belgelerindeki (transkript) mezuniyet derecelerinin, Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm tablosundaki karşılığı dikkate alınarak en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitünün web sayfasında ilan edilir.
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.
 3. c) Kafkas Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.
 4. d) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdür.

Açıklamalar :

 1. a) Eksik belge ile başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 2. b) Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 3. c) Süresi içinde yapılmayan başvurular işleme konulmayacaktır.
 4. d) Adaylar sadece bir programa başvuru yapabilir ve kesin kayıt yaptırabilir.
 5. e) Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan yada

anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi

aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır, adaylar programlara kayıt yaptırmış

olsalar dahi kayıtları iptal edilerek ilişikleri kesilecektir.

 1. f) Bu ilanda belirtilmeyen hususlar ile ilgili yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.

 

Kafkas üniversitesi Yüksek lisans ve Doktora kontenjanları 2020

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü:

Adres : Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası Kat 2

Telefon : 0474 225 11 89

Santral : 0474 225 11 50-54 (4 hat) (1029-1030-1038)

Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü:

Adres : Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası Kat 2

Telefon : 0474 242 68 11 – 242 68 12

Santral : 0474 225 11 50-54 (4 hat) (3267-3268)

 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü:

Adres : Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası Kat 2

Telefon : 0474 225 11 87

Santral : 0474 225 11 50-54 (4 hat) (1055-1056-1057)

 

 

 

 

Kafkas üniversitesi Yüksek Lisans ve doktora başvuru tarihleri 2020,

yüksek lisans başvuru tarihleri 2020 güz dönemi,

Kafkas üniversitesi yüksek lisans 2020 güz dönemi,

Kafkas üniversitesi  2020-2021 güz dönemi lisansüstü başvuru tarihleri,

Kafkas üniversitesi  2020-2021 güz dönemi yüksek lisans ve doktora ilanları,

Kafkas üniversitesi  lisansüstü eğitim 2020-2021,

Kafkas üniversitesi  2020/2021 Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı,

Kafkas üniversitesi 2020-2021 güz dönemi yüksek lisans başvuruları,

Kafkas üniversitesi  2020-2021 güz dönemi yüksek lisans başvuruları,

Kafkas üniversitesi  tezsiz yüksek lisans başvuruları 2020-2021,

Kafkas üniversitesi  yüksek lisans ilanları 2020-2021,

Kafkas üniversitesi  2020 2021 Güz Dönemi Yüksek Lisans,

Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021,

Kafkas üniversitesi  Yüksek Lisans Başvuruları 2021,

Kafkas üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları 2020,

Kafkas üniversitesi  uzaktan eğitim yüksek lisans başvuru tarihleri 2020 /2021,

 

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020 | Güz Dönemi

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020 | Güz Dönemi

 

Yabancılar için yüksek lisans başvuru şartları

Yabancılar için yüksek lisans başvuru şartları

 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru 2020 | Güz Dönemi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru 2020 | Güz Dönemi

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihleri 2020 | Güz Dönemi

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihleri 2020 | Güz Dönemi

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir