Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Evlilik yapabilirmi? Yabancıların Evlilik İşlemleri

Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Evlilik yapabilirmi? Yabancıların Evlilik İşlemleri

Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Evlilik yapabilirmi? Yabancıların Evlilik İşlemleri

 

 

Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Evlilik yapabilirmi? Yabancıların Evlilik İşlemleri

Yabancılar Türkiye’de Türk vatandaşlarıyla evlenebileceği gibi aynı veya farkı uyruktan olan yabancılar da Türk makamları önünde evlenebilirler. Bu durumda karşımıza üç olasılık çıkmaktadır: Bir yabancının Türk vatandaşı ile evlenmesi, aynı uyruklu iki yabancının Türkiye’de evlenmesi veya farklı uyruklu yabancıların Türkiye’de evlenmesi.

Türkiye’de Yabancı Uyruklu Biriyle Evlenmek İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Türk eşin ikamet kaydının bulunduğu ilçe evlendirme memurluğuna müracaat edilebiliyor.

Yabancı ile Evlilik İçin Başvuru Tek Yapılır mı?

Hayır. Yabancı biriyle evlenmek için başvuru yapacaksan, müstakbel eşinin de seninle birlikte olması gerekiyor.

 

Türkiye’de Yabancı Biriyle Evlenmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İlk önce “Yabancı ile evlilik için gerekli belgeler neler” sorusuyla başlayalım. Yabancı ülke vatandaşı biriyle evlenecek Türkler ile yabancılar için istenen belgeler şöyle:

Türk vatandaşından istenen belgeler:

 • Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı
 • Başvurulan belediyenin belirttiği sayıda vesikalık fotoğraf
 • Aile hekimi onaylı sağlık raporu

:

 Yabancı uyruklu eşten istenen belgeler ise şöyle:

 • Kimlik/Pasaport:Yabancı uyruklu eş için pasaport, kimlik olarak kabul ediliyor. Eğer pasaport yoksa; kendi ülkesinin kimliği gerekiyor. Pasaportun veya ülke kimliğinin Türkiye’de noter tasdikli Türkçe tercümesinin yapılması şart. Eğer pasaport ile başvuru yapılıyorsa; pasaportun süresi geçmemiş ve verilecek nikah gününü de kapsıyor olması gerekiyor.
 • Vize:Ülkeye vize ile giriş yapıldıysa, kişinin mülteci ya da kaçak olmadığını kanıtlaması için vizesini de belgeler arasına eklemesi şart. Vize süresi dolmuş ise ikametgah tezkeresi/ikametgah izin belgesi gerekiyor.
 • Fotoğraf:Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf da istenenler arasında. Fotoğrafın kaç adet olacağı, başvuru yapılacak evlendirme dairesine göre değişiklik gösteriyor.
 • Sağlık Raporu:Varsa aile hekimlerinden, yabancı uyruklu kişinin bağlı olduğu bir aile hekimi yoksa devlet hastanesinden evlilik için sağlık raporu alınması gerekiyor.
 • Evlenme Ehliyet Belgesi

 • Yabancılar için evlenme ehliyet belgesi de istenen belgeler arasında. Yabancı uyruklu kişilerin, yaş, medeni durum gibi evlenmelerine engel bir durumlarının olup olmadığını evlenme ehliyet belgesi ile kanıtlamaları isteniyor. Hem doğum belgesi hem bekarlık belgesi alan kişilerin, ayrıca evlenme ehliyet belgesi almasına gerek yok. Yabancı uyruklu eşin bu belgeyi kendi ülkesinden ve ülkenin Türkiye’deki resmi konsolosluklarından temin etmesi mümkün.
 • Bekarlık Belgesi:

 • Yabancı uyruklu kişinin kendi ülkesinde evli olmadığına dair, yine kendi ülkesinin yetkili makamlarından talep ederek bekarlık belgesi alması gerekiyor. Evlenme ehliyet belgesi alanların bu belgeyi temin etmesine gerek yok.
 • Doğum Belgesi:

 • Eğer evlenme ehliyet belgesinde kişinin anne-baba ismi, doğum yeri ve doğum tarihi bilgilerinden herhangi biri yer almıyorsa, ayrıca bu bilgilerin yer aldığı doğum belgesi isteniyor.

Bazı ülkeler, evlenme ehliyet belgesi, doğum belgesi, bekarlık belgesi gibi belgeleri, Türkiye’deki temsilcilikler yerine sadece kendi ülkelerindeki yetkili makamlarda düzenliyor. Örneğin; Alman vatandaşı ile evlenmek istiyorsan, eşinin, bu belgeleri Türkiye’deki temsilciliklerinden değil, ülkesinde bulunan resmi makamlardan çok dilli olarak temin edebileceğini söyleyelim. Türkiye’de evlenecek yabancı uyruklu kişinin, bunu kendi ülkesinin temsilciliklerinden öğrenmesi gerekiyor.

Yabancı Uyruklu Biriyle Evlenmek İçin Gerekli Belgelerin Geçerlilik Süresi Nedir?

Yabancıların evlenmesi için gerekli belgeler, ilgili kurumdan alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

Yabancı Uyruklu Evlilik İçin Gerekli Belgelerin Onay İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yabancı makamlardan alınmış belgelerin Türkiye’de geçerli olabilmesi için bazı koşullar var. Bunlar; belgenin Türkiye’de resmi evrak olarak kabul edilmesi için gereken apostil işlemi ile noter onaylı Türkçe tercümesinin teminidir.

Alınan belge, apostil edilmiş ise, belgenin noter onaylı Türkçe çevirisinin yapılmış olması yeterli.

Ayrıca belge, Türkiye’nin dış temsilciliğinin bulunduğu bir ülkeden alınıyorsa, bu belge ile çevirisi Türkiye’nin dış temsilciliği tarafından onaylanmışsa belgeler başka bir işleme tabi tutulmadan kabul ediliyor.

Apostil Nedir?

Apostil, Lahey Anlaşması’na taraf olan ülkeler(*)) arasında resmi olarak onaylanan evrakın başka ülkede de geçerli olması durumuna deniyor. Türkiye’nin apostil anlaşması olduğu ülkeler arasında evlenilecek kişinin ülkesi de varsa, belgelerin Türkiye’de tekrar onaylatılması gerekmiyor.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey, apostil onayı almış tüm belgelerin başında, Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” yazısının olması gerektiği.

Yabancı uyruklu kişinin Lahey Anlaşması’na taraf olmayan bir ülke vatandaşı olması durumunda ise bu kişinin evlilik belgeleri için apostil onayı gerekiyor.

Apostil Nerede Yapılır?

Türkiye’de apostil düzenleyen makamlar; illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklardır.

İşlemlerini merkez ilçede gerçekleştiren çiftler belgelerini valilikte, ilçelerde gerçekleştirenler ise kaymakamlıklarda onaylatmalı.

Mülteci Biri ile Türkiye’de Evlilik

Türkiye’de, mülteciler ile evlilik sürecinin nasıl olacağı da en çok merak edilen konular arasında. Özellikle bir Suriyeli ile evlenmek isteyenlerden bu konu ile ilgili çok fazla soru alıyoruz.

Peki “mülteci” derken kimleri kastediyoruz? Hemen açıklayalım: Kanunlara göre belirli sebeplerle ülkesine dönemeyen ya da dönmek istemeyen kişiler mülteci statüsünde kabul ediliyor.

İkamet izni dışında Türkiye’de bulunan vatansızlar, mülteciler, şartlı mülteciler, ikincil koruma statüsünde bulunanlar, uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar ile geçici koruma kapsamına alınan yabancıların başvuruları evlendirme memurluklarına yapılıyor.

Bu başvuru için gerekli belgeler ise şöyle:

 • Pasaport/Kimlik:Tercüme ettirilerek noterden onaylanmış pasaport ile evlilik başvurusunda bulunmak mümkün. Ayrıca mültecinin, İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacağı resimli “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” de kimlik olarak kabul ediliyor.
 • Evlenme Ehliyet Belgesi:Bu belgeyi, Türkiye’de nüfus kaydı tutulan mülteciler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alabiliyor. Henüz nüfus kaydı yapılmamış olanlar ise emniyet makamlarından belge alması gerekiyor.Kayıtları İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde olanlar ise belgeyi yine buradan alabiliyor. Ancak evlenecek kişinin bu belgeyi valilikte yer alan İl Hukuk İşleri Bürosu’na onaylatması gerekiyor.
 • Sağlık Raporu:Aile hekimlerinden ya da devlet hastanesinden sağlık raporu alınması da şart.
 • Fotoğraf:Son altı ay içinde çekilmiş olması şartı aranıyor.

Türkiye’de İki Yabancının Evlenmesi

Türkiye’de iki aynı uyruklu yabancının ya da farklı uyruklu iki yabancının evlenmesi de mümkün. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi kanunlarının yetki vermesi durumunda, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenebiliyor.

Aynı ya da farklı uyruktan olmasına bakılmaksızın iki yabancının evlilik başvurusu Türkiye’deki evlendirme daireleri tarafından da kabul ediliyor. Bunun için yukarıda saydığımız belgeleri hazırlamak yeterli.

 

 

Konsolosluk Evlenmeleri

Yabancı konsolosların Türkiye’de evlendirme yetkisi, 1985 tarihli Evlendirme Yönetmeliği

öncesi dönemde, sadece Türkiye ile akdedilen konsolosluk sözleşmeleri çerçevesinde tanınmış

iken, 1985 tarihli Evlendirme Yönetmeliği ile de dış temsilciliklere Türkiye’de kendi

vatandaşlarını evlendirme yetkisi tanınmıştır20. Bugün Türkiye’de yabancıları evlendirmeye

 

18

“Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi” başlıklı Evlendirme Yönetmeliği Madde 12 –(Değişik: 16/11/2006 –

2006/11269 B.K.) “(1)Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı ya da farklı uyruklu yabancı iki kişi, yetkili

Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, il ve ilçe

belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.

(2)Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunları yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin

Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi yetkili Türk makamları önünde de

evlenebilirler.

(3)Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilir ve bu Yönetmeliğin

Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.

(4) Evlenme ehliyet belgesinin tarafların uyruğu bulunduğu devlet makamlarından bizzat temin edilmesi esastır.

Bunun mümkün olmaması halinde bu belge evlendirme memurları tarafından Genel Müdürlük aracılığı ile de

istenebilir”.

2006 değişiklik öncesi metin de aynı esasları kabul etmektedir. “Yabancıların Türkiye`de Evlenmesi” başlıklı 12.

madde metni aynen şöyledir; “Türkiye`de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan

iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye`deki

temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.

Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin

Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.

Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile

doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilirler”.

 

Yetkili makamlar ve bu makamların yetkilerinin “evlenecek kişilerin vatandaşlıkları itibariyle”

sınırları, Türk Medeni Kanunu 144. madde atfıyla, Evlendirme Yönetmeliği (m.7/c.2, m.12),

Nüfus Hizmetleri Kanunu (m.22/f.2/c.son) ve yine Türkiye ile akdedilen iki taraflı konsolosluk

sözleşmeleri çerçevesinde tespit edilmektedir.

Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Evlilik yapabilirmi? Yabancıların Evlilik İşlemleri

Vatandaşı olunan devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme,

Türk ukukunda “diplomatik evlenme” veya “konsolosluk evlenmesi” ya da “konsüler evlenme” olarak adlandırılır21

. Diplomatik görevlerin “siyasi” yanının, konsüler görevlerin ise “idari”

yanının ağır basması22 ve “evlendirme memurluğu” görevinin “idari” bir görev olması

sebebiyle, “konsolosluk evlenmesi” ifadesinin kullanılmasının daha yerinde olduğu

kanaatindeyiz. Bu nedenle, çalışmamızda bundan böyle “konsolosluk evlenmesi” ifadesi

kullanılacaktır.

Konsolosluklar, her iki eş de kendi ülkesinin vatandaşı ise Türkiye’de bulunan dış

temsilciliklerinde evlenme işlemi yapma yetkisine sahiptirler. Evlendirme Yönetmeliği’nin 12.

maddesinin 2. fıkrası açık olup, “Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunları

yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme

yapabilecekleri gibi yetkili Türk makamları önünde de evlenebilirler”. Bu hükmün mefhumu

muhalifinden, farklı devlet vatandaşı olan iki yabancının ancak Türk yetkili makamları

önünde evlenebileceği sonucuna varılmaktadır23

Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Evlilik yapabilirmi? Yabancıların Evlilik İşlemleri

. Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı

konsolosluk sözleşmelerindeki istisnalar saklı olmak üzere, Türkiye’de “bir Türk vatandaşı ile

bir yabancı ya da iki farklı devlet vatandaşı olan iki yabancı –yetkili Türk evlendirme memuru

(belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri) önünde evlenebilir” şeklindeki

Evlendirme Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesi de bu sonucu

desteklemektedir24

. Görüldüğü üzere, Evlendirme Yönetmeliği ile Türkiye’de yabancı

konsolosların evlendirme yetkileri de “evlenecek kişilerin vatandaşlıkları itibariyle” açıkça

sınırlandırılmıştır. Türkiye’de dış temsilcilikler ancak temsil ettiği devletin vatandaşı olan

kişileri evlendirebilirler.

 

Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Evlilik yapabilirmi? Yabancıların Evlilik İşlemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tesettürlü escortfatih escorttürbanlı escorttravesti escorttaksim escortbeylikdüzü escortçapa escort

pendik escort bayan