inönü üniversitesi yös başvuru 2020

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2021 | Bahar Dönemi

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2021 | Bahar Dönemi

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2021 | Bahar Dönemi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Online Başvuru Tarihleri 11-15 Ocak 2021
Sonuçların İlanı 22 Ocak 2021
Kesin Kayıtlar Online yapılacaktır 25-26-27 Ocak 2021
Yedek Kontenjan Duyurusu 28 Ocak 2021
Yedek Başvuru (Dilekçe alımı) 29 Ocak-01 Şubat 2021
Yedek Sonuçların İlanı 02 Şubat 2021
Yedek Kesin Kayıtlar 03-04-05 Şubat 2021
Online Başvuru Adresi https://obs.inonu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx
Bir aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir.
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Harçları
Yıllık 5.000,00 TL
Dönem 2.500,00 TL

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Çevrimiçi Başvuru:

 •  Online başvurularda istenilen bilgiler doldurulacaktır.
 •  Online başvurularda belgeler pdf şeklinde sisteme yüklenecektir.
 •  Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. İstenilen yanlış veya hatalı durumunda adayın başvurusu reddedilir.
 •  Online olarak yapılan başvuruda adayların sisteme girmiş olduğu bilgiler ile değerlendirilme işlemi gerçekleştirilecek olup, hatalı bilgi girilmesi durumunda herhangi bir düzeltme yapılmayacak ve başvuru dışı bırakılacak.

Online Başvuruda Sisteme Yüklemesi Gereken Belgeler

 •  Lisans Diploması (e-Devlet Mezun Belgesi de kabul edilir)
 •  Lisans Transkripti
 •  Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 •  Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Belgede kabul edilir)
 •  Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. ( Yabancı uyruklular Okul tanıma belgesi alması yeterli)
 •  Eğitim Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvuracaklardan Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar Pedagojik Formasyon Belgelerini yüklemeleri gerekir.
 •  Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvuracak adaylardan Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar Milli Eğitim Bakanlığa bağlı kurumlarda öğretmen, yönetici, müfettiş / denetmen veya uzman olarak çalıştığına dair görev yeri belgesini yükleme gerekir.

DEĞERLENDİRME

 •  Adaylar, lisans puan sıralamasına göre kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilirler. Puanların eşit olması durumunda daha önce mezun olan adaya öncelik tanınır.

 

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt tarihleri Üniversitemiz WEB sayfasında ilan edilecek, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sadece tek bir programa (Ana BilimDalı/Bilim Dalı) başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru olması halinde aday başvuru hakkını kaybedecektir.

 

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2021 | Bahar Dönemi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TAKVİMİ

Online Başvuru Tarihleri 11-15 Ocak 2021
Bilim veya Mülakat Sınavı Tarih ve Saati 19 Ocak 2021 Saat: 10:00
Sonuçların İlanı 22 Ocak 2021
Kesin Kayıtlar Online yapılacaktır. 25-26-27 Ocak 2021
Yedek Kontenjan İlanı 28 Ocak 2021
Yedek Başvuru Dilekçe Alımı 29 0cak-01 Şubat 2021
Yedek Sonuçların İlanı 02 Şubat 2021
Yedek Kesin Kayıtlar 03-04-05 Şubat 2021
Online Başvuru Adresi https://obs.inonu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx
Yabancı Öğrenim Öğrenimlerini Görmek

İçin Tıklayınız

http://www.inonu.edu.tr/tr/sbe/4702/content

 

Bir aday sadece bir lisansüstü programı başvuru yapabilir.
Birden fazla programa başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Bilim veya Mülakat Sınavı İlgili Liste

Anabilim Dalı Sınav Şekli Türk Uyruklu Adaylar İçin Yabancı Uyruklu Adaylar İçin
Adli Tıp Yazılı Sınav Var Sınav Var
Analitik Kimya Sınav Yok Sınav Yok  
Anatomi Sınav Yok Sınav Yok  
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Yazılı Sınav Var  
Biyokimya Mülakat Sınav Yok Sınav Var
Çocuk Gelişimi Mülakat Sınav Yok Sınav Var
Ebelik Sınav Yok Sınav Yok  
Fizyoloji Yazılı, Mülakat Sınav Var  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sınav Yok Sınav Yok
Hemşirelik Sınav Yok Sınav Yok  
Histoloji ve Embriyoloji Yazılı, Mülakat ve Uygulama Sınav Var  
İlaç Endüstrisinde Ar-Ge Üretim Mülakat Sınav Var Sınav Var
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Yazılı, Mülakat Sınav Var  
Temel Eczacılık Bilimleri Sınav Yok Sınav Yok  
Tıp Tarihi ve Etik Mülakat Sınav Var  
Bilim ve / veya Mülakat Sınavı yapılacak olan başvurular için ONAYLANAN TÜM adayların sınava katılmalıdır . Sınava katılmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Bilim veya Mülakat Sınavı gösterilen Tarih ve Saate İlgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

– Yabancı uyruklu adayların Mülakat sınavına katılmaları zorunludur.

 

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 2021

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2021 | Bahar Dönemi

2- DEĞERLENDİRME (SINAVSIZ)

1.Yüksek Lisans :

ALES puanının % 60’ı + Lisans not ortalamasının % 30’u + varsa yabancı dil puanının % 10’nun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda ALES + Yabancı Dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

2.Doktora:

ALES puanının % 60’ı + Yabancı dil puanının % 10’u Hazırlık Sınıfı hariç en az 5 yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının % 30’u, diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının % 30’u + ile toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşulu ile adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES + Yabancı Dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

3- DEĞERLENDİRME (SINAVLI)

1.Yüksek lisans:

ALES % 50 + Lisans not ortalamasının % 20 varsa Yabancı Dil Puanının % 10’u + sınav notunun % 20’nun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Toplam Puanı 50’den düşük olanın kaydı yapılmaz.

2.Doktora:

ALES % 50’si + Yabancı Dil Puanının % 10’u + mezuniyet not ortalamalarının % 20’si ile sınav notunun % 20’nin toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam Puanı 60’tan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir.

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2021

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

Yüksek Lisans:

Lisans diplomasının onaylı sureti veya e-devleten alınan mezuniyet belgesi. Lisans not transkriptinin onaylı sureti

ALES sonuç belgesi (Sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış ve alınan notun en az 55 (elli beş) puan olması gerekmektedir). Varsa, Yabancı Dil Belgesinin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti. (Son beş (5) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puan aldığını gösterir belge)

 • Nüfus cüzdan Fotokopisi.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf.
 • Dilekçe (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir.) Özgeçmiş
 • Askerlik durum belgesinin aslı (Erkek Adaylar İçin)

Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2021

Doktora:

 1. Yüksek Lisans diplomasının onaylı sureti veya e-devletten alınan mezuniyet belgesi.
 2. Lisans Diplomasının onaylı sureti veya e-devletten alınan mezuniyet belgesi.
 3. Lisans ve yüksek lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti
 4. ALES sonuç belgesi (Sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış ve alınan notun en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir).
 5. Son beş (5) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 (elli beş) puan aldığını gösterir belgenin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti.
 6. Nüfus cüzdan fotokopisi
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf
 8. Dilekçe (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir).
 9. Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için),
 10. Özgeçmiş
 11. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

 

YABANCI UYRUKLU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMINDA İSTENEN BELGELER :

 1. Lisans veya yüksek lisans diplomasının dış temsilcilikten onaylı örneği, (Yurtdışı Üniversitelerinden mezun adayların diplomalarının hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği)
 2. Onaylı not durum belgesi örneği,
 3. Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan YDS’den en az 55 puan veya YÖK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları, sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar. Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlikle ilgili kısımlarının fotokopisi)

2 adet vesikalık fotoğraf.

Dilekçe (Enstitüden matbu olarak verilecektir.)

Özgeçmiş

Geçerli bir pasaport ve öğrenci vizesi.

Yabancı uyruklu adayların yukarıda istenilen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı suretlerini teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Lisansüstü Programlara Başvuran Yabancı Uyruklu Ve Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşı Adaylarda Aranacak Koşullar Ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar Şunlardır:

Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan; kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe çevirileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.

 1. Yabancı uyruklu öğrenciler için yüksek lisans başvurularında yabancı dil başarı şartı aranmaz.

ç) Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları gerekir. (Son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir)

 1. Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili mülakat sınavına girerler.
 2. Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru ve kabul koşulları anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

 1. Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.
 2. Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.
 3. Dört yıllık lisans mezunlarının doktora programlarına başvurabilmeleri için yerleştirme puanı ALES veya eş değer kabul edilen bir sınavdan en az 80, lisans mezuniyet notunun en az 4 üzerinden 3 veya muadili, yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 65 puan olması gerekir.

ç) Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık lisans eğitim programlarının birinden mezun olmak gerekir.

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2021 | Bahar Dönemi

 1. Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.
 2. Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 60 olması gerekir.
 3. Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60, doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin, diğerleri şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

(3) Adayların kayıt işlemleri, ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(4) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

 1. ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı) için ayrılan kontenjanlara başvuracak adaylar bağlı bulundukları üniversitelerinden izin verildiğini gösterir belgeleri ve kesin kayıtta istenen yukarıda yazılan diğer belgeler ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noter vekaleti yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Anabilim Dalları ile ilgili belirlenen başvuru şartları ÜNİP başvuruları içinde geçerlidir.)
 2. Ana Bilim Dalı dışından başvuru yapan öğrencilere Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın uygun görmesi halinde Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.

 

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ

 • Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
 • Yatay geçiş için öğrencinin;
 1. Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,
 2. Not ortalamasının tam notun en az %80’i olması,
 3. Yüksek lisans ve doktora programlarında tez aşamasına geçmemiş olması, (belgelendirilecek)
 4. Adayın başvurduğu programın giriş ön koşullarını sağlamış olması, gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamaz.

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2021 | Bahar Dönemi

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru 2020-2021

Anahtar Kelimeler: İnönü Üniversitesi lisansüstü başvuru tarihleri 2021 bahar dönemi,. ınonu universitesi yuksek lisans ve doktora başvuru takvimi,. İnönü Üniversitesi online başvuru sistemi, İnönü üniversitesi yüksek lisans doktora programları,. Lisansüstü eğitim,. Yabancıların yüksek lisans ve doktora okuma şartları,. Inönü üniversitesi yüksek lisans sonuçları,. yüksek lisans ücretleri 2021,

Şunlara Bakabilirsin

Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları 2020 Güz Dönemi

Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları 2021 | Bahar Dönemi

Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları 2021 | Bahar Dönemi Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları 2021 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tesettürlü escortfatih escorttürbanlı escorttravesti escorttaksim escortbeylikdüzü escortçapa escort

pendik escort bayan