Türkiye’de Sınavsız Üniversite Eğitimi | Yabancılar için Üniversite

Türkiye’de Sınavsız Üniversite Eğitimi | Yabancılar İçin Üniversite

Türkiye'de sınavsız üniversite eğitimi

 

Siz de Üniversite öğrencisi olmak ister miydiniz?
Sınavdan geçemezsem diye endişeleniyor musunuz?
Dert Etmeyin!

PROFMET Güvencesiyle Üniversite kazanmak çok kolay.
ÜSTELİK SINAVSIZ!

Şimdi, Üniversite Programları ile kariyerinde yükselme, merak ettiğin bölümde okuma ve hayallerini gerçekleştirme şansı ellerinde. Eğer senin de Üniversite hayallerin varsa, TÜRKİYE seni bekliyor!

 

Türkiye’de Sınavsız Üniversite Eğitimi | Yabancılar için Üniversite

TÜRKİYE’DE KİMLER SINAVSIZ ÜNİVERSİTE KAZANABİLİR

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,.

*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine” b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar Türkiye’de Sınavsız bir şekilde sadece lise diploma puanları ile Üniversite kazanabilirler.

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvurularının kabul edilmemesi,

uygun görülmemiştir.

C- Üniversitelerin Kabul Koşullarına İlişkin İlkeler:

1) Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim (lise) not ortalamaları, üniversite tarafından yapılan sınav vb. gibi öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemlerin minimum puanlarının da yer aldığı yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların Üniversite senatolarınca kabul edilen bir yönerge veya yönetmelik şeklinde düzenlenerek Yükseköğretim Genel Kurulu’nun onayına sunulması,
2) Üniversitelerce belirlenecek şart ve esaslara, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarının eklenmesi,
3) Ülkemizdeki üniversitelerin yasal olarak ülkemize gelen yabancı uyruklu adaylardan kabul ettikleri öğrencilere kabul mektubu veya eşdeğer bir belge düzenlemeleri, Yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının kabul etmesi halinde ara dönemde başvuran adaylara ilişkin olarak ise incelemenin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılarak başvuru şartını sağlayan adaylara bir önceki yıldaki ilgili üniversitenin yurtdışından öğrenci kabul kontenjanın 1/3’ünü aşmayacak şekilde bir sonraki eğitim öğretim yılı için “ön kabul mektubu” veya eşdeğer bir belge düzenlenebilmesi,

4) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde ülkemiz üniversitelerini seçmelerine imkan sağlamak

üzere üniversitelerimizi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanması, üniversitelerimizin yurtdışındaki eğitim fuarlarına katılımlarının teşvik edilmesi ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla üniversitelerce bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofislerinin oluşturulması,
5) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimini belirleyerek akademik takviminde belirtmesine, kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgilerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirmesi,
6) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeylerinin, kabul hakkı kazandığı üniversite tarafından belirlenen koşullar ve istenen belgeler çerçevesinde ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından değerlendirilmesi
uygun görülmüştür.

* : Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenmiştir.

 

Türkiye’de Sınavsız Üniversite Eğitimi | Yabancılar İçin Üniversite

Biz size hiçbir sınava girmeden sadece lise diploma puanınız ile Türkiye’de üniversite kazanmanız için yardımcı olabiliriz. Bunun için lise diplomasına sahip olmanız ya da son sınıfta okuyor olmanız gerekmektedir. Gerekli evraklar ise şunlardır:

1. Lise Diploması aslı ve onaylı Türkçe tercümesi

2. Lise not dökümü (Transkript) ve onaylı Türkçe tercümesi

3. Pasaport fotokopisi ve onaylı Türkçe tercümesi

4. Denklik belgesi (Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliklerinden ya da Türkiye’deki Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak)

5. Vesikalık fotoğraf

Not: Lise diploma puanı ile istediğiniz bölümü seçebilirsiniz. İstediğiniz bölümü %100 kazanma garantisi veriyoruz ancak hangi üniversiteyi kazanacağınız lise diploma puanınız, tercih ettiğiniz bölüm, yaşınız ve evrak teslim etme tarihiniz gibi birçok faktöre göre değişiklik göstermektedir.

Türkiye’de Sınavsız Üniversite Eğitimi | Yabancılar İçin Üniversite

Türkiye Üniversiteleri Yıllık Ücretleri

Devlet Üniversitelerin yıllık ücretleri ortalama  200$ – 1.000$ (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık gibi bölümler için ortalama 1.000$ – 5.000$)

Özel Üniversitelerin yıllık ücretleri ortalama   3.000$ – 30.000$

 

Türkiye’de Öğrenciler İçin Kalacak Yer Masrafları, Ev Kiraları Ve Yurtlar.

Türkiye’ye okumaya gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kalacak yer konusunda tercih edebilecekleri uygun maliyetlerde olan birkaç seçenek vardır. Kalacak yer olarak yurt tercih edenler için üniversitelerin bulunduğu bütün şehirlerde devlet ve özel yurtlar mevcut olup, aylık ortalama giderleri devlet yurtları için 50$ ile 100$ arasındadır. Özel yurtlar için ise ortalama 100$ – 300$ arasındadır.

Kalacak yer olarak çok yaygın tercih edilen diğer bir seçenek ise kiralık ev tutmaktır. Dört beş arkadaş ile bir kira tutup eve çıktığınız takdirde aylık ortalama yeme içme bütün masraflarınız dahil olmak üzere 100$ – 150$ civarında bir masrafınız olmaktadır.

 

Türkiye’de Sınavsız Üniversite Eğitimi | Yabancılar İçin Üniversite

Türkiye Üniversitelerinde tercih edilebilecek bölümler:

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (FAKÜLTE)

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (FAKÜLTE)

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (YÜKSEKOKUL)

ARKEOLOJİ

AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI

BAHÇE BİTKİLERİ

BANKACILIK (YÜKSEKOKUL)

BANKACILIK VE FİNANS (FAKÜLTE)

BANKACILIK VE FİNANS (YÜKSEKOKUL)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

BESLENME VE DİYETETİK (FAKÜLTE)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YÜKSEKOKUL)

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

BİTKİ KORUMA

BİYOKİMYA

BİYOLOJİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

BİYOMÜHENDİSLİK

BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (AÇIKÖĞRETİM)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI

ÇOCUK GELİŞİMİ (FAKÜLTE)

ÇOCUK GELİŞİMİ (YÜKSEKOKUL)

COĞRAFYA

COĞRAFYA (AÇIKÖĞRETİM)

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (FAKÜLTE)

DİŞ HEKİMLİĞİ

EBELİK (FAKÜLTE)

ECZACILIK

EKONOMETRİ

EKONOMİ

EKONOMİ VE FİNANS

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

FELSEFE

FELSEFE (AÇIKÖĞRETİM)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

FİNANS VE BANKACILIK (FAKÜLTE)

FİZİK

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (FAKÜLTE)

FOTOĞRAF

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

GASTRONOMİ (FAKÜLTE)

GASTRONOMİ (YÜKSEKOKUL)

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (FAKÜLTE)

GAZETECİLİK

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

GRAFİK TASARIM

HALKLA İLİŞKİLER

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (AÇIKÖĞRETİM)

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (FAKÜLTE)

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (AÇIKÖĞRETİM)

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

HAVA TRAFİK KONTROL

HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (FAKÜLTE)

HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (YÜKSEKOKUL)

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ

HAVACILIK YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM)

HAVACILIK YÖNETİMİ (FAKÜLTE)

HAVACILIK YÖNETİMİ (YÜKSEKOKUL)

HEMŞİRELİK (FAKÜLTE)

HEMŞİRELİK (YÜKSEKOKUL)

 

Türkiye’de Sınavsız Üniversite Eğitimi | Yabancılar İçin Üniversite

HUKUK

İÇ MİMARLIK

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

İKTİSAT

İKTİSAT (AÇIKÖĞRETİM)

İLAHİYAT

İLETİŞİM BİLİMLERİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (FAKÜLTE)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (FAKÜLTE)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

İSLAM BİLİMLERİ

İŞLETME

İŞLETME (AÇIKÖĞRETİM)

İSTATİSTİK

JAPON DİLİ VE EDEBİYATI

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

KAMU YÖNETİMİ

KAMU YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM)

KİMYA

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ (FAKÜLTE)

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ (FAKÜLTE) (AÇIKÖĞRETİM)

KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

LOJİSTİK (YÜKSEKOKUL)

LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK (YÜKSEKOKUL)

LOJİSTİK YÖNETİMİ (FAKÜLTE)

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MALİYE

MALİYE (AÇIKÖĞRETİM)

MATEMATİK

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

MEDYA VE İLETİŞİM

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

MİMARLIK

MODA TASARIMI (FAKÜLTE)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

MUHASEBE (YÜKSEKOKUL)

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK(DİL-1)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

OTEL YÖNETİCİLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

PAZARLAMA (FAKÜLTE)

PEYZAJ MİMARLIĞI

PİLOT EĞİTİMİ

Türkiye’de Sınavsız Üniversite Eğitimi | Yabancılar İçin Üniversite

PİLOTAJ

PSİKOLOJİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÖĞRETMENLİĞİ

RADYO VE TELEVİZYON

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ

RUS DİLİ VE EDEBİYATI

SAĞLIK YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM)

SAĞLIK YÖNETİMİ (FAKÜLTE)

SAĞLIK YÖNETİMİ (YÜKSEKOKUL)

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ (FAKÜLTE)

SİNEMA VE TELEVİZYON

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

SİYASAL BİLİMLER

SİYASET BİLİMİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SOSYAL HİZMET (AÇIKÖĞRETİM)

SOSYAL HİZMET (FAKÜLTE)

SOSYAL HİZMET (FAKÜLTE) (AÇIKÖĞRETİM)

SOSYAL HİZMET (YÜKSEKOKUL)

SOSYOLOJİ

SOSYOLOJİ (AÇIKÖĞRETİM)

SPOR YÖNETİCİLİĞİ (FAKÜLTE)

SPOR YÖNETİCİLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

SU BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ

TARİH

TARİH (AÇIKÖĞRETİM)

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TARIM EKONOMİSİ

TARLA BİTKİLERİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL VE MODA TASARIMI

TIP

TIP MÜHENDİSLİĞİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (FAKÜLTE)

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (YÜKSEKOKUL)

TURİZM REHBERLİĞİ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (FAKÜLTE)

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

TURİZM VE OTELCİLİK (FAKÜLTE)

TURİZM VE OTELCİLİK (YÜKSEKOKUL)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (AÇIKÖĞRETİM)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK (FAKÜLTE)

ULUSLARARASI FİNANS (FAKÜLTE)

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK (FAKÜLTE)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (AÇIKÖĞRETİM)

ULUSLARARASI İŞLETME

ULUSLARARASI LOJİSTİK (FAKÜLTE)

ULUSLARARASI LOJİSTİK (YÜKSEKOKUL)

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK (FAKÜLTE)

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK (YÜKSEKOKUL)

ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ

ULUSLARARASI TİCARET (FAKÜLTE)

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (YÜKSEKOKUL)

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (FAKÜLTE)

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (FAKÜLTE)

ULUSLARARASI TİCARET, LOJİSTİK VE İŞLETMECİLİK (YÜKSEKOKUL)

VETERİNERLİK

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (AÇIKÖĞRETİM)

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (FAKÜLTE)

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YÜKSEKOKUL)

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI

 

Türkiye’de Sınavsız Üniversite Eğitimi | Yabancılar İçin Üniversite

YouTube kanalımıza abone olmak ve daha fazlası için tıklayınız! 

Şunlara Bakabilirsin

Yabancıların Türkiye’de Üniversite Kazanma Yolları

Yabancıların Türkiye’de Üniversite Kazanma Yolları Yabancıların Türkiye’de Üniversite Kazanma Yolları   1.YÖS nedir?  Türkiye’de herhangi …

68 Yorumlar

 1. This good for us thnks for your helping

 2. Merabalar ben elif ben unuversitesi sınavı kazanamadim sen rahat sizin sayfanızı gördüm beni bu numaradan arayın yada wp mesaj atin

 3. Ben turkiyede yaşıyorum ve sinavi kazanamadım sınavsız üniversiteye nasil başvuru yapabilirim bilgilendirirmisiniz

 4. Mart 26, 2019
  Mrb üniversite mezunuyum yeniden okumak istiyorum sınava girmedim. Tıp fakültesine kayıt yapabilir miyim? yardımcı olur musunuz?

 5. Mart 26, 2019
  Mrb üniversite mezunuyum yeniden okumak istiyorum sınava girmedim. Tıp fakültesine kayıt yapabilir miyim? yardımcı olur musunuz?

 6. Ben çin vatandaşıyım lise mezunuyum bu sene üniversite başlamak fizyoterapi okumak istiyorum

 7. Merhabalar ben agit üniversite kazanamadım ücretli üniversite hakkında bilgi almak istiyorum
  0542 618 13 79

 8. Bizlere sağladığınız kaliteli hizmetinizlerden dolayı sizlere teşekkür ederiz. Allah işinizi gücünüzü rast eylesin inşallah!

 9. Merhaba oğlumun üniversite sınavına girmeden türkiye de üniversite okumasını istiyoruz bu mümkün mü teşekkürler

 10. Merhaba ben Esra
  2021 yılında mevzun olacağım. Türkiyede Üniversite okumayı planlıyorum.
  YÖS Sınavına girmeden hangi Üniversitelere gidebilirim?
  Bu konu hakkında bilgi edinmek için yazıyorum. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağım.
  Saygılar
  Esra Öz

 11. Merhaba
  Oğlunuz hangi ülke vatandaşı? Liseyi nerede bitirdi?

 12. Merhaba, detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz!
  +90 553 523 47 95

 13. ben Turkmenim sınavsiz uwersite okumak istiyorum banada yardamji olursunuz .)

 14. Ben Typ egitimi almak istiyorum banada yardimji olurmusunuz

 15. Merhaba,

  Tabi yardımcı oluruz.lüffen bizim ile iletişime geçiniz!

 16. Merhaba ben şu anda universite öğrencisiyim fakat yeni bir universite kazanmak istiyorum sınavsız nasıl oluşur işlemler . Ve sınavsız universiteler uzaktan eğitimmi, yoksa örgün normal eğitim ? Birde universite tercihi yapabiliyormuyuz ? Ben Azerbaycanlıyım .

 17. Merhaba,

  Bizim ile Whatsapp’tan İletişime geçebilirmisiniz lütfen?
  +90 553 523 47 95

 18. mana yardam ediyormusunuz

 19. Merhaba ben Turkmenistanlyym bande okumak istiyorum…bana yardim edin

 20. Okumak istiyorum ban türkmenistanda yasiyorum

 21. Españolca Turkiyede okubilermiyim

 22. Merhaba bende liseyi lojistik bölümünden bitirdim üniversiteyi kazanamadım üniversite konusunda bana nasıl bir yol izlememi önerirsiniz

 23. Amaben yanancı değil türkiye cumhuriyeti vadandaşıyım

 24. Merhaba,

  Tabi okuyabilirsiniz.

 25. Merhaba,

  Lütfen bizim ile iletişime geçiniz!
  imo: +90 850 255 12 94 / +90 552 287 47 95

 26. Merhaba,

  Memnuniyetle yardımcı oluruz. Lütfen bizimle iletişime geçiniz!
  imo: +90 850 255 12 94 / +90 552 287 47 95

 27. Merhaba,

  Evet sınavsız bir şekilde size yeniden üniversite kazandırabiliriz. Örgün öğretim de, açıköğretim de olabilir, siz nasıl tercih ederseniz. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

 28. Danatar Hydyrow

  Bende okumak istiyorum Benimle iletişime gecermisiniz lutfen danatarhydyrow34@gmail.com

 29. Merhabalar sinavsiz basvurular ne zaman basliyacak yardamci olursaniz sevinirim simdiden tkrr

 30. Merhabalar,
  Bu sene sınavsız üniversite başvurularının Mart ayından başlanması bekleniyor.

 31. Bende inglis oretmeni okumak istiyorum eger yardimji olsaniz

 32. Merhabalar, Turkmenistanliyim okumak istiyorum,yardimci olurmusunuz, e-mail: 5star_medy@mail.ru

 33. Tabi yardımcı oluruz, bizimle ile imo’dan iletişime geçiniz! +90 850 255 12 94

 34. Ygtyýar Ismankulow

  Mande katila bilirmiyim

 35. Nasil kayt olabilirim

 36. Merhaba. Ben Türkmenistanliým.Oğlumu Türkiýede sınavsız üniversitede eĝitim almasını istiýorum,ýardımcı olurmusunuz

 37. merhaba ben turkmenistanliyim yardamci olarmisiniz

 38. sınavsız üniversite

 39. Benim adim.Gulsirin bande okumak istiyorum bana yardynjy olurmusunuz Ban Turkmenistanda yasyyorum

 40. Merhaba bende typ fakultesini kazanmak istiyorum.Yardimci olurmusunuz?

 41. Ben Turkmenistanlyyym. Nasil sinavsiz universite kazanabilirim?

 42. Detaylı bilgi için bizimle İmo’dan iletişime geçerseniz size yardımcı olalım!
  +90 850 255 12 94 ; +90 552 287 47 95

 43. Merhaba Gülşirin!
  Tabi yardımcı oluruz, bizimle imo’dan iletişime geçiniz!
  +90 850 255 12 94 ; +90 552 287 47 95

 44. Türkiyede sınavsız kayıt yapan üniversiteler hangileri acaba?

 45. Hakyýew Şöhrat

  Men turkmenistanlyym bande sinavsiz uniwarsteti kazanmak istiyorum yuridiciski fakultetine bana yardymcy olabilirmisiniz

 46. Gemi muhandesi

 47. Yabancılar için Türkiye’de sınavsız kabul eden üniversiteler kazanmanıza yardımcı olabiliriz. +90 553 523 4795

 48. Taganow Allamyrad

  Merhaba ben Turkmenistanlyim mende okamak isteyorum yardım edin please 🙏

 49. Meraba,
  Ben Belçika’da yaşıyorum, Belçika vatandaşlığım var. Liseyi bitirmeme 1 sene kaldı. Türkiye’de sınavsız üniversite okuma hakkına sahipmiyim?

 50. Meraba baş vurmak iste yorum yardım edebilirmisiniz

 51. bu universitetin yillik parasi nece olacak orgetemci fakultetinin

 52. Merhaba ban Turkmenistanliyim Turkiyenin sinavsiz universitetinde banda okamak istiyorum

 53. Selam ben Turkmenistanliyim bende sinavsiz Universitetde okumak istiyorum yardamchi olarmisiniz

 54. Selam Ben turkmenistanliyim bende sinavsiz okul okumak istiyorum lutven basda yadim edin

 55. Ben turkuyede unvatsitete girmek isleyan munkinmika

 56. Ben unvatsitete girmek isleyan munkinmika

 57. Merhaba. Ben Türk vatandaşıyım.Suriyede lise öğrenimimi tamamlayip üniversite sınavına fen bilimi dalında girmis ve kazanmış durumdayım. Türkiye Istanbulda bilgisayar mühendisliği dalında bir üniversitede okumak istiyorum. Whats up no’nuz varsa sizinle temas kurabilirim.

 58. Merhaba benim adim Gulčan bende cocuklara ögretmen okullyny okumak isteyorum

 59. Napmaliyim ben okumak icin yardiminize ihtiyac gerekyor

 60. Merhaba benim adim Gulčan bende cocuklara ögretmen okullyny okumak isteyorum lutfan

 61. Selam ben Turkmenistanliyim bende sinavsiz Universitetde okumak istiyorum yardamchi olarmisiniz

 62. Merhaba.
  Türkiyede üniversitesinde veteriner bölümünde okumayı planlıyorum.
  YÖS Sınavına girmeden hangi Üniversitelere gidebilirim?
  Bu konu hakkında bilgi edinmek için yazıyorum. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağım.
  Saygılarla

 63. Bende okumak istiyorum yardymcy olabilirmisiniz

 64. merhaba ben turkmenistanliyim bende universite mzun olmak istiyorum turkiyede okumak istiyorum yardimci olabilirmisiniz tesekkurler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir