Anadolu Üniversitesi Yös Başvuru Tarihleri 2020

Anadolu Üniversitesi Yös Başvuru Tarihleri 2021 | ANADOLUYÖS 2021

Anadolu Üniversitesi Yös Başvuru Tarihleri 2021

Anadolu Üniversitesi Yös Başvuru Tarihleri 2021 | ANADOLUYÖS 2021

Anadolu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (ANADOLUYÖS), Anadolu Üniversitesinde lisans ya da ön lisans düzeyinde eğitim görmek isteyen yabancı  öğrencilerin girecekleri bir sınavdır.

 

Anadolu Üniversitesi Yös Başvuru Koşulları

2020-2021 öğretim yılında Anadolu Üniversitesinin bölümlerinde/programlarında; önlisans/lisans düzeyinde öğrenim görebilmek için Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar; Anadolu Üniversitesinin Önlisans/Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler için  ANADOLUYÖS’na girerek ya da Anadolu Üniversitesinin 27/03/2019 tarih ve 3/10 sayılı kararı ile kabul edilen “Anadolu Üniversitesinin Önlisans/Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler için Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi”nde belirtilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla ya da diploma ile başvurmak zorundadır.

 

Başvuru Koşulları

A) Lise son sınıfta  veya bu okullardan mezun olan adaylardan aşağıda belirtilen özellikleri taşıyanların başvuruları kabul edilir:

a) Yabancı ülke vatandaşı olanlar,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığından, Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesine kayıtlı ve reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca
aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenlerden 5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu”nun 7 nci maddesine tabi olanlar,

c) Yabancı devlet vatandaşıyken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler,

ç) * 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğrenime devam eden T.C. vatandaşlarından ortaöğreniminin (lise) son 3 yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar [ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında
yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil],
* 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğrenime başlayan T.C. vatandaşlarından yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar [ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil],

d) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim
alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

ULUSLARARASI SINAV SONUÇLARI VE DİĞER KOŞULLAR

1) ANADOLUYÖS “Genel Yetenek Sınavı”ndan örgün programlar için en az 50 puan, Açıköğretim Sistemi programları için en az 20 puan alan,

2) Yükseköğretim Kurumları Sınavı statüsünde olan sınavlardan;

a) ACT’de Fen (Science Reasoning), Matematik (Math) ve toplam puan olarak en az 21 puan alan,

b) Afganistan Ulusal Üniversiteye Giriş Sınavı (KONKUR-Baccaluria)’ndan 350 üzerinden en az 300 puan alan,

c) Azerbaycan’da TQDK tarafından yapılan Merkezȋ Üniversite Giriş Sınavı’ndan 700 üzerinden en az 400 puan alan,

ç) Endonezya Ujlan Akhir National (UAN) Sınavı’ndan 100 üzerinden en az 60 puan alan,

d) GAOKAO sınavından başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan alan,

e) Nijerya’da yapılan WAEC (West African Examination Coincil) sınavından matematik dahil altı dersin her birinden en az B3 notu alan,

f) SAT 1 sınavında, en az 550 Matematik ve Matematik + Okuma toplamından en az 1000 toplam puan alan adaylar başvurabilir.

3) Lise diploma notu ve lise bitirme sınavı sonuçlarına göre;

a) ABITUR veya Avusturya MATURA sınavından

sınav notu 1‒4 puan (FACH ABITUR ile sınavsız başvuru alınmayacaktır.) olan,

b) DIPLȎME DU BACCALAUREAT GENERAL (Fransız Bakaloryası), diploma notu en az 12 puan olan,

c) GCE’de (A level), en az biri başvurulan bölümle/programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesinde (A level) puanı olan,

ç) İsviçre MATURA diploma notu en az 3,5 puan olan,

d) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005‒2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej veya liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

e) Yunanistan “Apolytirion of Lykeo/Secondary School Leaving Certificate” diploma notu en az 10 puan olan adaylar başvurabilir.Yükseköğretim Kurumları sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi 2 yıl ile sınırlıdır.

 

ANADOLUYÖS’ün geçerlilik süresi sadece yapıldığı yıl içindir.

ANADOLUYÖS genel kontenjanına %20 uyruk kontenjanı uygulanacaktır. Diploma puan türüyle başvuran adaylara, uyruk kontenjanı uygulanmayacaktır.

Anadolu Üniversitesi Yös Başvuru Tarihleri 2021 | ANADOLUYÖS 2021

ANADOLUYÖS’e girmek isteyen adayın, Üniversitenin sayfasında online başvuru formunu doldurması ve gerekli diğer belgeleri sisteme yüklemesi gerekir. Online Başvuru Formunu doldurmayan ve gerekli diğer belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvurusu dikkate alınmaz ve bu adaylara “ANADOLUYÖS Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmez.Başvuru koşullarını sağlamadığı halde ANADOLUYÖS 2020 sınavına katılan adayların, sınav sonuçları geçersiz sayılır. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sınav merkezi değiştirilemez.

Sınav merkezlerinde yeterli sayıda aday başvurusu olmaması durumunda, bu merkezlere başvuran adaylar diğer merkezlerden birine aktarılır veya başvuruları iptal edilerek ücretleri iade edilir.Aday ‘ANADOLUYÖS Sınav Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.Aday sınava girerken “ANADOLUYÖS Giriş Belgesi” ile pasaportunu veya geçerli diğer resmî kimlik belgesini yanında bulundurmak zorundadır. Aday sınava, “ANADOLUYÖS Giriş Belgesi”nin basılı çıktısını Üniversitenin internet sayfasındaki bağlantıdan alarak gelmelidir.Adaylar ANADOLUYÖS’e giriş ve ülkelerinden çıkış işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak zorundadır.“ANADOLUYÖS Sınav Giriş Belgesi” ön kabul mektubu yerine geçer.

 

ANADOLUYÖS 2020 Sınav Ücretleri Ve Sınav Yerleri

Sınav ücreti Türkiye için 100,00 TL . Yurt Dışı Merkezlerde sınava girmek için bu ücret 25 euro.Adayların ödemeleriyle ilgili işlemleri Sanal Pos üzerinden gerçekleştirilir.
Başvurduğu halde başvurusundan vazgeçen veya yerleşemeyen adayların ücretleri iade edilmez. ANADOLUYÖS sınavına katılacak adaylar sınav ücreti ödeyeceklerdir. Diploma ya da uluslararası sınav türüyle başvuran adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır.

 

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME ANADOLUYÖS,

Türkçe ve İngilizce açıklamaları bulunan “Genel Yetenek Sınavı” ile “Türkçe Sınavı”ndan oluşur. İki sınavın puanları ayrı ayrı hesaplanarak sonuçlar, “Genel Yetenek Sınavı Puanı” ve “Türkçe Sınavı Puanı” olmak üzere iki puan hâlinde “ANADOLUYÖS Sınav Sonuç Belgesi”olarak Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecek ve internet bağlantısından (linkinden) aday tarafından çıktısı alınabilecektir.

Adayların sonuç belgelerinin çıktılarının bir örneğini saklamaları gerekmektedir. Bağlantının (linkin) kaldırılmasından sonra sınav sonuç belgesi tekrar düzenlenmez.Örgün bölümlere kayıt için adayın 100 puan üzerinden; “Genel Yetenek Testi”nden en az 50 puan, “Türkçe Testi”nden ise en az 60 puan alması gerekir.

Açıköğretim Sistemi programlarına kayıt için ise adayın 100 puan üzerinden; “Genel Yetenek Testi”nden en az 20 puan, “Türkçe Testi”nden ise en az 60 puan alması gerekir. “Önkayıt/Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların “Genel Yetenek Testi”nden en az 50 puan almaları ve Fakülte/Yüksekokul tarafından ilan edilecek olan “Özel Yetenek Sınavı”nda da başarılı olmaları gerekmektedir.“Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan programları tercih eden adaylar diğer programları; diğer programları tercih eden adaylar ise “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan programları tercih edemezler.

 

2020 ANADOLUYÖS Sınav Merkezleri Ve Saatleri

 

İNGİLTERE:

Londra

 

10 Mayıs 2020 Pazar

Genel Yetenek Sınavı

 

10 Mayıs 2020 Pazar

Türkçe Sınavı

ALMANYA:

Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Stutgart, Münih

AVUSTURYA:

·       Viyana

BELÇİKA:

·       Brüksel

ARNAVUTLUK:

·       Tiran

BOSNA HERSEK:

·       Saraybosna

FRANSA:

·       Paris

HOLLANDA:

·       Lahey

İSVİÇRE :

·       Bern

KOSOVA:

·       Prizren, Priştine

MAKEDONYA:

·       Gostivar

10 Mayıs 2020 Pazar

Genel Yetenek Sınavı

10 Mayıs 2020 Pazar

Türkçe Sınavı

TÜRKİYE:

·       Adana

·       Alanya

·       Ankara

·       Antalya

·       Balıkesir

·       Bursa

·       Denizli

·       Diyarbakır

·       Edirne

·       Erzurum

·       Eskişehir

·       Gaziantep

·       Hatay

·       İstanbul (Avrupa)

·       İstanbul (Anadolu)

·       İzmir

·       Kayseri

·       Malatya

·       Mersin

·       Muğla

·       Samsun

·       Şanlıurfa

·       Trabzon

·       Van

BULGARİSTAN:

·       Filibe

KKTC:

·       Lefkoşa

10 Mayıs 2020 Pazar

Genel Yetenek Sınavı

10 Mayıs 2020 Pazar

Türkçe Sınavı

AZERBAYCAN:

·         Bakü

10 Mayıs 2020 Pazar

Genel Yetenek Sınavı

10 Mayıs 2020 Pazar

Türkçe Sınavı

 

 

Anadolu Üniversitesi Yös Başvuru Tarihleri 2020

 

ANADOLUYÖS BAŞVURU TARİHLERİ 03 Şubat-24 Nisan 2020
ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN SINAV SONUCUYLA/ DİPLOMA NOTUYLA BAŞVURU 03 Şubat-24 Nisan 2020
ANADOLUYÖS SINAV GİRİŞ BELGESİ İLANI 04 Mayıs 2020
ANADOLUYÖS  SINAVI TARİHİ 10 Mayıs 2020
ANADOLUYÖS TÜRKÇE SINAVI TARİHİ
ANADOLUYÖS SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 22 Mayıs 2020
ANADOLUYÖS SONUCUNA/ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN SINAV SONUCUNA/DİPLOMA NOTUNA GÖRE TERCİH TARİHLERİ 27 Mayıs-02 Haziran 2020
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 09 Haziran 2020
KESİN KAYIT TARİHLERİ 29 Haziran-03 Temmuz 2020
EK YERLEŞTİRME TERCİH TARİHLERİ 13-17 Temmuz 2020
EK YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 24 Temmuz 2020
EK YERLEŞTİRME KESİN KAYIT TARİHLERİ 10-14 Ağustos 2020
2. EK YERLEŞTİRME TERCİH TARİHLERİ 24-26 Ağustos 2020
2. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 31 Ağustos 2020
2. EK YERLEŞTİRME KESİN KAYIT TARİHLERİ 14-18 Eylül 2020

Anadolu Üniversitesi Yös Başvuru Tarihleri 2021 | ANADOLUYÖS 2021

Başvuru için TIKLAYINIZ.

 

ANADOLUYÖS 2020 Ertelendi

Coronavirus (COVID-19) salgını nedeniyle;

Tüm dünyada uluslararası seyahat ve vize kısıtlamaları yaşanmasından dolayı 10 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan ANADOLUYÖS  bu tarihte yapılmayacak olup ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ertelenen ANADOLUYÖS tarihi Ülkemiz koşulları göz önünde bulundurularak daha sonra web sayfamızda duyurulacaktır.

ANADOLUYÖS 2020 başvuruları yeni sınav takvimi yayınlanana kadar devam edecektir.

 

Yeni sınav tarihi için lütfen web sayfamızı takip ediniz.

Sorularınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz.

 

 

İstanbul Üniversitesi Yös başvuru tarihleri 2020 | İÜYÖS 2020

İstanbul Üniversitesi Yös başvuru tarihleri 2020

 

 

2020 YÖS Sınavı düzenleyecek olan Üniversiteler

2020 YÖS Sınavı düzenleyecek olan Üniversiteler

13 Yorumlar

 1. Anadolu üniversitesi lise diploması ile kabul ediyormu acaba?

 2. Merhabalar,
  Anadolu Üniversitesi lise diploma puanı ile kabul etmemektedir!

 3. Merhabalar.Istanbul Teknik veya Bogazici Universitelerinde okumak icin YOS var midir? Detayli anlatabilir misiniz?

 4. YÖS yoktur. SAT “Scholastic Assessment Test” sınavı puanı ile kazanabilirsiniz!
  Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz: +90 553 523 4795

 5. Merhabalar,Yös sınavı ertelendimi acaba öğrenebilirmiyim

 6. Merhaba,

  anadoluyos 2020 sınav tarihleri ertelenmiştir.

 7. Ödediniz ücret sınavdan geçemesek ne olacak yabancılara

 8. Türkçe hazırlık okuya biliyormuyuz peki sınavdan geçemezsek sonra

 9. Güncel tarihini paylaşabilir misiniz

 10. “Merhabalar, ulusarası öğrenciler için harç ücreti nedir acaba,?

 11. Anadolu YÖS 2020 sınav ücretlerini yatırdık sinav iptal oldu.Yeni sınav yapılacakmı ne zaman yapılır bu hakta bilgi almak istiyorum

 12. Merhaba ikki yıllık üniversite diplomasiyle Anadolu üniversitesi YOŞ öğrenc kabul ediyormi

 13. İktisadi idari bilimler fakultesinin katkı payı ve öğrenim ücreti ne kadar?Yabancı öğrenciler için

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tesettürlü escortfatih escorttürbanlı escorttravesti escorttaksim escortbeylikdüzü escortçapa escort

pendik escort bayan