İkamet İzni Reddine İtiraz Davası Nasıl Açılır

İkamet İzni Reddine İtiraz Davası Nasıl Açılır?

İkamet İzni Reddine İtiraz Davası Nasıl Açılır?

İkamet İzni Reddine İtiraz Davası Nasıl Açılır?

İkamet izni başvurusu yapmak, başvurunun kabul edileceği anlamına gelmemektedir. İl Göç İdaresi‘nin başvuruları değerlendirme konusunda takdir yetkisi mevcuttur. Eksik evrak verilmesi, şartların mevcut olmaması gibi nedenlerden dolayı ikamet izni talebinin reddi söz konusu olabilir. İşte bu durumda ikamet izni talebinin reddine itiraz davası açılması mümkündür. Oturma izni başvurusunun reddine karşı yargı yoluna başvurulması için öncelikle davaya konu kararın hukuka aykırı olduğu iddiası bulunmalıdır. İkamet izni başvurusunun reddedilmesi sebebiyle açılacak olan davanın ayrıntılarını bu makalemizde açıklayacağız.

 

 İkamet İzni Talebi Reddedilme Nedenleri

İkamet izninin iptal veya uzatılmama nedenleri farklılık gösterir. Ancak bu nedenlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İkamet izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalması,
 • İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıma,
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olmaması,
 • Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası olmaması,
 • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmama,
 • Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermeme,
 • Vize ihlali yaptıktan veya vize muafiyet süresi dolduktan sonra ikamet izni başvurusunda bulunma, Kişiye uygun olmayan ikamet izni türüne başvurma.

Yukarıda saymış olduğumuz ikamet izni talebi red, iptal veya uzatılmama nedenlerini çoğaltmamız mümkündür. Konuyla ilgili detaylı ve güncel bilgi için yabancılar hukuku avukatı ile görüşme sağlayabilirsiniz. İkamet İzni Talebinin Reddine İtiraz Davası oturma izni başvurusu hakkında hükümler, 6458 sayılı Kanun‘da mevcuttur. Yazılı şartlara haiz olduğunu düşünen yabancı uyruklular, evraklarını hazırlayarak oturma izni başvurusunda bulunabilirler. Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda yabancı uyruklunun ikamet izni talebi reddedilebilir. İkamet izni talebinin reddi durumunda, yabancı uyruklu kişiye bir “Tebliğ Formu” verilecektir. Bu formda başvurunun reddedilme nedeni yazılı olacaktır.

İkamet izni talebinin reddine itiraz davası açabilmek için tebliğ formu alan yabancı, tebliğden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesi’ne başvurmalıdır. Oturma izni talebinin reddi kararı yurtdışı temsilcilikleri tarafından alınmış ise Ankara İdare Mahkemesi‘nde dava açılmalıdır. Eğer karar, valilikler tarafından alınmış ise valiliğin yargı çevresi içinde bulunduğu idare mahkemesinde red kararına karşı dava açılmalıdır. İkamet izni talebinin reddi davası, bir İPTAL DAVASI niteliğindedir. Söz konusu dava ile idare tarafından alınmış kararın iptal edilmesi talep edilecektir.

İkamet izni talebinin reddi durumunda yabancı uyruklu kişi, varsa vize veya vize muafiyetinin sona ermesi üzerine; yoksa 10 gün içinde ülkeden çıkış yapmak zorundadır. İkamet izni talebinin reddine itiraz edilmesi, sınır dışı etme işlemlerini durdurmayacaktır. Bu nedenle süresi içinde ülkeyi terk etmeyen yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı verilecektir. Aynı zamanda idari para cezası tahakkuk ettirilecektir. Ancak süresi içinde deport kararına itiraz edilmesi durumunda sınır dışı etme işlemleri duracaktır.

 

Oturma İzni Başvurusunun Reddi ve Yeniden Başvuru

İkamet izni talebinin reddi durumunda kişinin, kanuni süre içinde ülkeyi terk ederek tekrar istediği zaman ülkeye giriş yapması mümkündür. Bu durumda yabancı uyruklu kişi, 6 ay içinde yeni bir başvuru gerçekleştirmek istiyorsa yeni bir ikamet izni talebi gerekçesi sunmalıdır, yani başka bir ikamet izni türüne başvuru yapması gerekiyor. Aynı nedenden dolayı oturma izni başvurusu yapmak istiyorsa 6 aylık sürenin dolması gerekmektedir.

 

İkamet İzni Talebinin Reddine İtiraz Davası Ne Kadar Sürer?

İkamet izni talebinin reddi davasının süresi, davanın açılacağı şehre göre değişiklik gösterir. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu dava ortalama olarak 6-9 ay gibi bir sürede sonuçlanmaktadır. Ancak sürenin değişkenlik göstermesi mümkündür.

 

Oturma İzni Reddine İtiraz Davası Ücreti 2020

İkamet izni reddi davası ücreti, İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesi‘ne göre belirlenecektir. İlgili tarifede, idare mahkemesinde açılacak olan iptal davalarının avukatlık ücreti belirlenmiştir. Ancak oturma izni reddine itiraz davası ücreti, avukatın bilgisine ve tecrübesine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle iptal davası ücreti hakkında net bilgi almak için avukatla görüşmenizi tavsiye ederiz.

 

İkamet İzni Reddine İtiraz Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Dava dilekçesi temelde bazı detayları içermelidir. Dilekçeniz davada en önemli aracınızdır. Dilekçenizde dava açmanıza neden olan şeyi özlü biçimde anlatmanız gerekir. Gereğinden uzun yazmak, gereksiz ayrıntılara boğmak, davayla ilgisiz konuları, kişileri ve olayları anlatmak davanıza zarar verebilir.

Aynı şekilde gereğinden kısa yazılmış, önemli hukuki noktaları atlanmış bir dilekçe de davanıza zarar verebilir. Bu nedenle dilekçenizin özenle hazırlanması gerekir. Dilekçenizi maddeler halinde yazmak, varsa ekler ve delilleri bir liste halinde yazmak ve arkasına ekler ve delilleri sıra numarası ile koymak, yararlı olacaktır.

 

DİLEKÇEDE BULUNMASI GEREKENLER NELERDİR?

 1. Dava açacağınız Mahkemenin adı
 2. Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, açık adresiniz.
 3. Karşı tarafın (Davalının); adı soyadı (kurum ise unvanı), TC Kimlik numarası, adresi.
 4. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde aşağıdaki hususları dilekçenizde belirtiniz
 5. Davanızın konusu, mal varlığına ilişkin davalarda dava konusunun değeri
 6. Davayı açma nedeniniz
 7. Talebiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz sonuç)
 8. Yasal dayanaklarınız e. Delilleriniz
 9. Dilekçeniz arkasına delil listesi ekleyerek tüm delillerinizi sıra ile yazınız
 10. Elinizde olan delilleri dilekçeniz ekinde sıra numarası vererek sununuz

iii. Elinizde olmayan delillerin nereden temin edileceğini açık şekilde yazınız

 1. Davaya konu olayın (şeyin) gerçekleştiği tarih ve sizin öğrendiğiniz tarih
 2. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler)

 

Dilekçenizde yer alan ve sizin yazmadığınız her şey için kullandığınız kaynağı mutlaka belirtiniz. Bunun en kolay yolu parantez işareti ( ) kullanmaktır. Örnekler:

 • Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. (Anayasa, madde 9)
 • Kat mülkiyetine ilişkin bu konuda mahkeme kararları istikrar kazanmıştır. (Ahmet İyibilen, Kat Mülkiyeti Hukuku, sayfa 85)
 • Dilekçemizde izah ettiğimiz gibi Yargıtay 19. Hukuk Dairesi de 2006/6070 E. sayılı kararında vekâletle ipotek tesisi için vekâletnamede açık yetki bulunması gerektiğini belirtmiştir.

Yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi kaynağınızı açıkça göstermeniz mahkemenin yazdığınız konunun doğruluğunu rahatça araştırmasını sağlar. Daha önemlisi bir yanlışlık söz konusu ise sorumlusunun siz olmadığını gösterir.

 

Red Kararına İtiraz Davası İdare Mahkeme Kararı:

İkamet İzni Reddine İtiraz Davası

İkamet İzni Reddine İtiraz Davası2

İkamet İzni Reddine İtiraz Davası3

İkamet İzni Reddine İtiraz Davası4

İkamet İzni Reddine İtiraz Davası5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tesettürlü escortfatih escorttürbanlı escorttravesti escorttaksim escortbeylikdüzü escortçapa escort

pendik escort bayan