Nişantaşı Üniversitesi Yabancı öğrenci ücretleri

Nişantaşı Üniversitesi Yabancı öğrenci ücretleri 2021

Bu yazımızda sizlere 2021-2022 öğretim yılı için Nişantaşı Üniversitesi yabancı öğrenci ücretleri hakkında vereceğiz. Yıllık ücretlerine geçmeden önce üniversite hakkında genel bilgi vermek istiyoruz.

Nişantaşı Üniversitesi, Nişantaşı Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından “Nişantaşı Meslek Yüksekokulu” olarak, 09.09.2009 tarihinde kuruldu ve 10.10.2010 tarihinde de ön lisans eğitim-öğretimine başlamıştır.

Nişantaşı Üniversitesi 31.05.2012 tarihinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü üzerinden kamu tüzel kişiliğini kazanmış, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu da Nişantaşı Üniversitesi’ne devir olmuştur.

Üniversite Fakülteler yanında 2016-2017 akademik yılından itibaren Sivil Havacılık Yüksekokulu 3, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3 ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3 bölümle lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

 

Nişantaşı Üniversitesi Yabancı öğrenci ücretleri 2021

Önlisans Bölümler  2350 dolar (Yıllık)
Lisans Bölümler (Türkçe)  2.665 dolar (Yıllık)
Lisans Bölümler (İngilizce) 3.367 dolar (Yıllık)
Yüksek lisans programları (tezsiz) 3.500 dolar (Yıllık)
Yüksek lisans programları (tezli) 4000 dolar (Yıllık)
Doktora programları 8.000 dolar (Yıllık)

Nişantaşı Üniversitesi Yabancı öğrenci ücretleri 2021

Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru şartları

Yabancı uyruklu olanlar,

Mavi kartlılar,

Yabancı uyrukluyken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türk vatandaşlığına geçenlerin,

TC uyruklu olup yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretimin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,

Lisenin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki MEB Türk okullarında tamamlayanlar,

KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,

Başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

 

Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Öğrenci Başvuruları için Gerekli Belgeler ve Koşullar

  • Başvuru formu
  • Sınav sonuç veya diploma belgesi fotokopisi:
  • Lise diploması fotokopisi (Türkçe ve İngilizce olmayan diplomalar için bu iki dilden birine çevrilmesi)
  • Lise ders ve notlarını gösterir resmi döküm (transcript),
  • İngilizce yeterlilik belgesi fotokopisi. (İngilizce Bölümleri için)
  • Türkçe yeterlilik belge fotokopisi. (minimum B2 seviyesi)

 

 

Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Öğrenci Başvurularında Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar

Sınav ve Diploma Türleri             Ölçütler
Abitur (Alman Bakaloryası)          En fazla 4 diploma notu
Al-Shahada-Al Thanawiyya

Fen dalında 240 üzerinden en az 180, diğer bölümler için Sosyal/Sanat dalında en az 170

Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma

Mühendislik programları için fen dalında 240 üzerinden en az 180, diğer programlar için ise fen veya edebiyat dalında en az 170

American College Test (ACT)      Fen, matematik ve toplam puan olarak en az 21 puan
Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii   En az 3 puan
Fransız Bakalorya             En az 10 diploma notu
GCE (General Certificate of Education)

Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesinde puan

IB (International Baccalaureate) (Uluslararası Bakalorya)               En az 24 diploma notu
LYS/YGS               Lisans programlarına yerleştirme için gerekli olan baraj puanı
Matura En fazla 2 diploma notu
SAT (Scholastic Assessment Test) Reasoning

En az 1000 toplam puan ve İİSBF ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için en az 600 matematik puanı

Tawjihi

Fen dalında tüm derslerden alınan not ortalaması en az 80, diğer programlara başvuru için fen veya edebiyat dalında tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 75

Uluslararası Bilim Olimpiyatları

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı Fen ve Mühendislik   >uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya

West African Examination Council- International Senior School Certificate Examination  (WEAC-SSCE)    Altı konunun her birinden en az C seviyesinde puan
Ülkelere Göre Sınav ve Diploma Türleri
Sınav ve Diploma Türleri             Ölçütler
AFGANİSTAN: KONKUR General State Examination  (Afganistan Üniversite Giriş Sınavı)  En az 250/350 puan
ARNAVUTLUK: Dëftesë Pjekurie / Certificate of Maturity               En az 6 puan
AZERBAYCAN: TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavı     En az 300/700 puan
BAHREYN: Tawjahiya (Merkezi Lise Bitirme Sınavı)           En az 60/100 başarı notu
BANGLADEŞ: Higher Secondary School Certificate            En az 60/100 başarı notu
BEYAZ RUSYA: Belarus Central Testing Results   En az 350/600 puan
BELÇİKA: Diploma van hoger secundair onderwijs / Certificat d’Enseignment Secondaire Superieur                Toplamda %70 başarı puanı
BREZİLYA: Concurso Vestibular  Toplamda %70 başarı puanı
CEZAYİR: Cezayir Bakaloryası      En az 11 puan
ÇEK CUMHURİYETİ: Maturitni Zkouška / Maturita             En az 3/5 puan
ÇİN: Gaokao      En az 450 puan
DANİMARKA: Studentereksamen (Student Examination),  Hojere Forberedeiseseksamen (Higher Preparatory Examination), Hojere Handelseksamen (Higher Commercial Exam), Hojere Teknisk Eksamen (Higher Technical Exam)           En az 7/13 puan
ENDONEZYA: Ujian Akhir Nasional (UAN)             En az 60 puan
ESTONYA: Gümnaasiumi ltputunnistus / Secondary School Leaving Certificate    En az 3/5 puan
ETİYOPYA: Ethiopian Higher Education Entrance Examination EHEEE        En az %70 başarı puanı
FİNLANDİYA: Ylioppilastutkintotodistus / Studentexamensbetyg (national matriculation exam)  En az % 60 başarı puanı
GÜRCİSTAN: Sashualo Skolis Atestati (Secondary School Leaving Certificate)       En az 6/10 puan
GÜNEY AFRİKA: South Africa Senior Certificate  5 konuda en az B notu
HİNDİSTAN: Class XII India HSSC / ISC     Toplamda % 80 başarı notu
HOLLANDA: VWO Certificate (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)       En az 5.5 puan
HONG KONG: Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) / Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE)         En az 3 konuda matematik dahil en az B notu
IRAQ: Al-Edadiyah/Al-Idadiyah
Sixth form baccalaureat En az 70/100 puan
IRAN:Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi          En az 14/20 puan
İRAN: Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi         En az 16/20
İRLANDA: Irish Leaving Certificate            En az 1’i Higher Level konularından olmak üzere en az 5 konuda  (Higher Level konuları için en az C1 notu, diğer konular için en az C) notu
İSKOÇYA: Scottish Certificate of Education  / Scottish Qualifications Certificate veya Scottish Qualifications Certificate / Scottish Certificate of Secondary Education   En az üç konuda Higher grade seviyesi
İSRAİL: İsrail Te’udat Bagrut (Matriculation Certificate) / Mechina            Ortalama 7 notu ve üstü
İSPANYA: Spain Titulo de Bachiller (LOGSE)         En az 6/10 notu
İSVEÇ: Sweden Fullstandigt Slutbetyg fran  Gymnasieskolan (FSFG- Swedish school leaving exam)                Toplamda matematik dahil 10 (iyi) notu
İTALYA: Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superior /  Diploma di Maturita         En az 65/100
İZLANDA: Iceland Stúdentspróf from gymnasium             En az 6/10
JAPONYA: Kotogakko Sotsugyo Shomeisho / Upper Secondary School Leaving Certificate                0rtalama 3/5
KAMERUN: (British System) Cameroon GCE O    Toplam 5 konu ve A notu olan 2 konu
KAMERUN: (French  System) Baccalaureat de I’Enseignement Secondaire            En az 11 puan
KAZAKİSTAN: Kazakhstan National Test En az 80 puan
KENYA: Certificate of Secondary Education          En az C+
KIRGIZİSTAN: National Scholarship Test En az 120 puan
LİTVANYA: Brandos Atestatas / Certificate of Maturity   En az 6/10
LETONYA: Atestats par videjo izglitibu / Certificate of Secondary Education         En az 6/10
LÜBNAN: Baccalaureat Libanais En az 12=B notu
LÜKSEMBURG: Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires     45 puan ve üstü
MACARİSTAN: Matura-Eerettsegi bizonyitvany ABB veya BBB en az 4 notu
MALEZYA: Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia /  STPM     En az iki dersten A notu
MALTA: Advanced Matriculation ( AM ) En az C notu
MEKSİKA: Bachillerato   6 notu ve üstü
MOĞOLİSTAN: Gerchilgee / School Leaving Certificate   En az 700/800
MOLDOVA: Baccalaureat             En az 6 ve üstü
MOLDOVA: Diplom ob Okoncanji Srednego Special’nogo Ucebnego Zavedenija En az 3/5 puan
NORVEÇ: Norwegian Upper Secondary School Leaving Certificate- Vitnemal fra den Videregaende Skole     En az 3/6
PAKİSTAN: Pakistan Higher Secondary School Certificate HSSC   Başvurulan programla ilgili 3 dalda en az  % 70 başarı notu
POLONYA: Swiareckwo Dojrzalosci          En az 3/6 notu
PORTEKİZ: Concurso Nacional de Candidatura Do Ensino Superior (National Entrance Exam), Pass Diploma de Ensino Secundario  En az 16/20
ROMANYA: Romanya Bakaloryası            En az 5,5 diploma notu
RUSYA: Russian National Final School Exam EGE Toplam 4 konuda en az 280
SENEGAL: Senegal Bakaloryası   12/20 puan
SİNGAPUR: Cambridge General Certificate of Education Ordinary and Advanced Levels (Cambridge GCE O ve A Levels           En az 2 dersten A notu
SUUDİ ARABİSTAN: National Performance Test of the Overall Capacity   En az 70
ŞİLİ: Prueba de Selección Universitaria (PSU)      En az 600/850 puan
SRİ LANKA: Sri Lankan General Certificate of Education examination results issued by the Department of Examinations     AAA (Matematik dahil)
TANZANYA: Tanzania National Form IV Examination       En az 2 dersten A notu
TAYLAND: Matayom VI (Upper Secondary Education Certificate)               En az ¾ notu
TUNUS: Baccalaureat d l’enseignement secondaire        En az 10 puan
UGANDA: Uganda  Advanced Certificate of Education(UACE), Cambridge Overseas Higher School Certificate and East African Advanced Certificate of Education / East African Certificate of Education or School Certificate (EAC)     “O” notuyla minimum 5 alanda başarılı olmak
UKRAYNA: Ukrainian External Independent Testing        İkisi başvurulan alanla ilgili olmak üzere üç sınav ortalamasının en az 150 olması
VENEZUELLA: Bachiller en Ciencias Or en Humanidades (Secondary School Diploma in the Sciences or Humanities   En az 13
VİETNAM: The School Leaving Examination (Ky Thi TotNghiep Pho Thong Trung Hoc)      En az 6,5 puan
YENİ ZELANDA: New Zealand  University Entrance Bursaries and Scholarship Exam)         En az 275 / 500
YUNANİSTAN: Apolytirion of Lykeo  / Secondary School Leaving Certificate          En az 12 / 20
ZAMBIA: Zambia School Certificate  (ZSC)            Kimya, Fizik ve Matematik dahil 6 akademik alanda 4 ya da üstü puan

Nişantaşı Üniversitesi Yabancı öğrenci ücretleri 2021

Anahtar Kelimeler: Nişantaşı Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci başvuruları 2021. Nişantaşı üniversitesi yabancı öğrenci kabul şartları. Nişantaşı Üniversitesi Yabancı öğrenciler kayıt için gerekli belgeler. Nişantaşı Üniversitesi yıllık ücretleri 2021. Yabancı öğrenci harçları, harç miktarları, katkı payı ve öğrenim ücretleri 2021. Nişantaşı Üniversitesi uluslararası öğrenci harç ücretleri 2021. İstanbulda özel üniversite ücretleri, fiyatları 2021. Yabancılar için istanbulda sınavsız üniversite 2021.

 

Ayrıca Şunlara Bakabilirsiniz:

İstanbul’da Özel Üniversiteler Yabancı Öğrenci Ücretleri 2021

Altınbaş Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci ücretleri 2021

ODTÜ Yabancı Öğrenci Başvuru Tarihleri 2021

İstanbul Üniversitesi Yös başvuru tarihleri 2021 | İÜYÖS 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tesettürlü escortfatih escorttürbanlı escorttravesti escorttaksim escortbeylikdüzü escortçapa escort

pendik escort bayan