Türkiye’de Eğitim

Türkiye’de Eğitim

    Siz de Üniversite öğrencisi olmak istermiydiniz?
Sınavdan geçemezsem diye endişeleniyor musunuz?
Dert Etmeyin!PROFMET Güvencesiyle Üniversite kazanmak çok kolay.
ÜSTELİK SINAVSIZ!

Şimdi, Üniversite Programları ile kariyerinde yükselme, merak ettiğin bölümde okuma ve hayallerini gerçekleştirme şansı ellerinde. Eğer senin de Üniversite hayallerin varsa, TÜRKİYE seni bekliyor!

Türkiye’de Eğitim


Türkiye’de Yükseköğretim Sistemine Bir Bakış

Bologna Süreci’nin bir parçası olarak 2001’den beri Türk üniversitelerinde uygulanan Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) sayesinde tüm öğrenciler diğer ülkelerdeki eğitimlerine devam edebilmekte ve ECTS’ye başvuran ülkelerin kabul ettiği diplomaları alabilmektedir.
Türkiye’de yükseköğretim; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları, fakülteler, kurum, konservatuarlar ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerden oluşmaktadır. Toplamda 129 üniversitenin 206’sı devlet üniversitesi, 77’si özel ve vakıf üniversitesidir. Son yıllarda kaydedilen verilere göre, Türkiye’deki örgün eğitim ve uzaktan eğitimdeki toplam üniversite öğrencisi sayısı yaklaşık 7,5 milyondur.

Türkiye’de Eğitim

Lisans Programlarına Kabul Koşulları

Herhangi bir lisans programında okumak isteyen adaylar doğrudan üniversiteye başvuruda bulunmalıdır. Her üniversite uluslararası öğrencileri resmi web sitelerinde yayınlanan kendi gereksinimlerine göre kabul eder.

Türkiye’de Eğitim

Lisansüstü Programlara Kabul Koşulları

Türkiye’deki lisansüstü programlar, yüksek lisans, doktora ve tıp programlarında uzmanlık içerir. hangi kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilir.

 

Başvuru Sahiplerinden Gerekli Belgeler

Lisansüstü programların başvuru işlemlerinde diploma ve ders içerikleri, doldurulmuş diplomalar, referans mektubu ve amaç beyanı zorunludur. Türkiye’de mezun olan öğrenciler verilen belgelere ek olarak Yüksek Lisans Giriş Sınavı (ALES) sonucunu vermek zorundadır. İngilizce orta dereceli üniversiteler uluslararası geçerliliği olan TOEFL, GRE veya GMAT gibi ek sınav sonuçları isteyebilir. Her üniversite ve program farklı kabul kriterlerine sahip olabilir. Bu nedenle, yüksek lisans eğitimi almak isteyenler doğrudan üniversitelerin kurumlarına başvurmak zorundadır.

 

Yüksek Lisans Programları

Öğrencilere tezli mastır ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere iki tür yüksek lisans derecesi verilmektedir. Tezli yüksek lisans programları en az yedi adet ders, bir adet seminer ve bir adet tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları en az on ders ve bir dönem projesi içerir. Master derecesini tamamlamak için gereken süre 2 yıldır.


Doktora Programları

Doktora programlarında en az yedi adet ders, yeterlilik sınavı ve tezi bulunmaktadır. Dersleri tamamlama süresi en fazla dört yarıyıl, doktora programını tamamlama süresi ise sekiz yarıyıldır. Doktora programlarına başvurabilmek için yüksek lisans derecesine sahip olmak zorunludur. Başvuranlar lisans diploması ile hem yüksek lisans hem doktora eğitiminden oluşan ortak doktora programlarına başvurabilirler.


Tıp Programlarında Uzmanlaşma

Tıp programlarında uzmanlaşma doktora programlarına eşdeğerdir ve üniversiteler tıp fakültesi ve sağlık bakanlığına bağlı araştırma hastaneleri tarafından yürütülür. Tıp ve diş hekimliği eğitimi almak isteyen öğrenciler DUS veya TUS sınavlarında başarılı olmak zorundadır.

Akademik Takvim

Türkiye’deki üniversiteler, güz ve bahar dönemleri olarak bilinen iki dönem bir sistemde çalışmaktadır. Bazı üniversiteler ayrıca yaz okulu programlarına sahiptir.

Akademik Sınav Süreci

Üniversitelerdeki akademik performanslar başarıya ve katılımlara göre belirlenir. Üniversiteler, öğrencilerin akademik başarılarını iki ara sınav ve bir final ya da bir ara sınav ve bir final gibi farklı sınavlarla test eder. Bazı üniversiteler bütünleme sınavları veya yaz okulları gibi farklı sistemler uygular. Sınavlara ek olarak, çeşitli ödevler ve raporlar not almada etkilidir. Üniversitelerdeki pasajlar genellikle 60/100 (2,00 / 4,00) ‘dır (Bu notlar üniversiteler arasında farklılık gösterebilir).

Öğretim Dili

Başvuru sahiplerinin üniversitelerin genellikle Türkçe olan dillerinde (ayrıca İngilizce, Fransızca ve Almanca) ispatlamaları gerekmektedir. Üniversiteye kabul edilen ancak istenilen dilde etkinlik alamayan öğrencilere bir yıl boyunca dil kursu verilir. Ayrıca uluslararası öğrencilere Türkçe dersleri verilmektedir.

Türkiye’deki eğitim hakkında ve ayrıca Türkiye’deki üniversiteler ve programları hakkında daha fazla bilgi için, Türkiye’deki yükseköğretim resmi makamı tarafından yönetilen resmi Türkiye’deki Eğitim Çalışması web sitesini ziyaret edebilirsiniz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK): www. studyinturkey.gov.tr

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”TÜRKİYE EĞİTİM EVİ” tab_id=”1553030304979-38637586-a91c”][vc_column_text]

Türkiye: Eğitim Evi

 

Yüzlerce yıllık bilgi birikimi, kültürü ve tarihi sizlerle.

Asya ve Avrupa arasında yer alan Türkiye, yalnızca bir köprü değil, aynı zamanda çeşitli kültür ve deneyimlerde de kendini gösterir. Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlara uzanan köklerinden kaynaklanan derin tarihi kökleri, kültürleri ve inançları ile şekillenen kültürel zenginliği ve çeşitliliği.

Tarih boyunca, Türkiye’nin bulunduğu Anadolu, eski zamanlardan beri birçok uygarlığın merkezi olmuştur. Türkiye, mutfak, müzik, sanat, edebiyat ve mimarlık gibi kendine has sosyal ve kültürel özelliklere sahiptir.

Modern Türkiye 1923’te kuruldu. O zamandan beri, Türkiye komşularıyla ve bölgesinde güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip. Türkiye şimdiye kadar aktif bir rol oynamakta ve bölgeye işbirliği ve barış ve kalkınmanın getirilmesinin bir yolu olarak demokrasinin, dini ve kültürel anlayışın çeşitliliğinin bir örneğini koymaktadır.

Modern Türkiye, güçlü bir ekonomiye, dinamik bir sivil topluma ve gelişmiş bir demokrasiye sahiptir. Son on yılda, Türkiye siyasi ve sosyal alanlarda kayda değer bir ekonomik büyüme ve kayda değer ilerleme sağlamıştır. Türkiye, dünyadaki en hızlı büyüyen ekonomilerden biridir ve şu anda Avrupa’nın en büyük 6. ve dünyanın en büyük 16. ekonomisidir.

Ayrıca, Türkiye bölgesel ve küresel gelişmelerde daha aktif bir rol oynamaktadır. Orta Doğu ve Avrupa’nın önde gelen demokrasisi olan Türkiye, bölgedeki evrensel değerleri, insan haklarını, diyalogu, işbirliğini ve ortaklığı temsil ediyor ve teşvik ediyor; “Dünyada Barış ve Dünyada Barış” Türk Dış Politikası’nın temel ilkesi.

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği

Artan sayıda üniversite, araştırma merkezi, akademisyen ve uluslararasılaştırma boyutlarıyla ülkemiz yükseköğretim alanında büyük bir değişim içindedir.

Son 10 yılda, yükseköğretim kurumlarımızda okuyan uluslararası öğrenci sayısı% 75 oranında artmış ve mevcut rakamlara göre ülkemiz, yaklaşık 150 bin uluslararası öğrenciyle dünyanın en uluslararası öğrenci kabul eden ülkelerinden biri haline gelmiştir, 17 Bunların bini burslu öğrencidir.

Ülkemiz 2023 yılına kadar 200 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor. 1975’te kendi ülkesi dışında bir ülkede okuyan öğrenci sayısı sadece 800 bin iken, bu rakamın 2010’da 4 buçuk milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. Günümüzde 7.5 milyona ulaşılmakta ve 2030 yılına kadar 20 milyona ulaşması beklenmektedir.
Öte yandan, tüm dünyada bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrencilerin sayısı da hızla artmaktadır. 2009 yılında dünyadaki herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci sayısı 170 milyon iken, bu sayının 2025 yılında 262 milyon olacağı tahmin edilmektedir.

Eğitim bir zamanlar bir ülkenin insan kaynakları taleplerini kendi ulusal ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmenin bir yolu olarak görülüyordu. Günümüzde, dünyamızın sorunlarının boyutu evrenseldir ve tüm insanlığı ilgilendirir, eğitimin amacı ortak sorunlara ortak çözümler bulabilen nesiller yetiştirmek olur.
Bu açıdan bakıldığında farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen ve geldikleri ülkeler dışında uluslararası eğitim almış bireylerin benzersiz bir deneyime sahip oldukları ve farklı başarılar elde ettikleri söylenebilir.

Ülkeler söz konusu olduğunda, bugün dünyanın pek çok ülkesi uluslararası öğrenci hareketliliğini bir rekabet konusu haline getirdi ve bunu ekonomik, kültürel, akademik ve diğer birçok alanda fayda sağlamak için bir araç olarak kullandı. Ülkemiz, bu alandaki çalışmaları öncelikle diğer ülkelerle karşılıklı ilişkiler kurmak açısından çok önemli bir fırsat olarak görüyor.

Türkiye’nin yükseköğretimdeki uluslararasılaşma çabaları temel olarak aşağıdaki dört ilkeye dayanmaktadır:

 

Akademik gelişme ve etkileşim 

Ekonomik gelişme ve dayanışma 

Sosyal ve kültürel etkileşim 

Siyasi ve diplomatik ilişkilerin gelişimi

 

Eğitim ile Küresel İşbirliği Vizyonu 

Türkiye’yi ve dünyayı çevreleyen bölgede uluslararası öğrenci hareketliliğine katkıda bulunan Türkiye Bursları, geleceğin liderlerini bir araya getiriyor. Türkiye, ülkeler arasındaki eğitim odaklı ilişkilerin uzun süreli dostluklara yol açabileceğine inanmaktadır.

Türkiye’nin farklı kültürel geçmişe sahip eğitimli bir genç nüfusun, ülkelerin kalkınması ve küresel sorunların barışçıl çözümü için önemli bir fırsat sağladığı görüşü. Türkiye Burs Programı, küresel bir karşılıklı anlayış, dayanışma ve fırsat eşitliğini temel alan, Türkiye’nin bu ilkeleri doğrultusunda hedeflerini belirlemiştir.

Bu küresel vizyonla, Türkiye Burs Programı, eşsiz tarihi ve coğrafi önemi olan Türkiye’deki üniversitelere gitme çağımızın değerleri doğrultusunda eğitim almak isteyen uluslararası öğrencileri davet etmektedir. Türkiye’de Eğitim

Şunlara Bakabilirsin

منحة دراسية للتعليم الجامعي في تركيا

منحة دراسية للتعليم الجامعي في تركيا | للأجانب

منحة دراسية للتعليم الجامعي في تركيا | للأجانب   منحة دراسية للتعليم الجامعي في تركيا …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir