Yabancıların Tahdit Kodu Nedir

Yabancıların Tahdit Kodu Nedir ve Kodun Kaldırılması

Yabancıların Tahdit Kodu Nedir ve Kodun Kaldırılması

Tahdit Kodu Nedir ve Neden Konur?

Tahdit kodlarının konulmasının nedenleri farklılık gösteriyor. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak tahdit süresi değişiklik göstermektedir. Genel anlamıyla tahdit kodu konulmasının nedenlerine aşağıda değineceğiz.

V-69 (Oturma izni iptal edilen yabancılar)
V-71 (Adreste bulunamayan yabancılar)
V-70 (Sahte evlilik yapan yabancılar)
V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuru yapan yabancılar)
V-84 (10 gün Oturma izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancılar)
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)
G-87 (Genel güvenlik tehlikesi arz etmekte olan yabancılar)
Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancılar)
Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancılar)
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)
Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)
Ç-117 (Kaçak çalışan yabancılar)
Ç-118 (Oturma izni iptal edilen yabancılar)
Ç-119 (Kaçak çalışan yabancıların, para cezasını ödememe durumu)
Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)
Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancılar)
Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancılar)
Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar)
Ç-138 (INAD yolcu)
Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancılar)
K (Kaçakçılıktan aranan yabancılar)
N-99 (Interpol kodu)
O-100 (Semti meçhul ve ülkeye girişi yasaklı sığınmacı)
N-82 (İstihzan kodu / Girişi ön izine bağlı olan yabancılar)

 Yabancıların Tahdit Kodu Nedir, Neden Konur? Kodun Kaldırılması

V-69 (Oturma izni iptal edilen yabancılar)

Türkiye’de bir oturma izni alıp daha sonrasında bu ikamet izni kurallarına uyulmadığı. Örnek vermek gerekirse; ikamet için gerekli belgelerin sahte olması vb. gibi durumlarda V-69 tahdit kodu konur ve yabancıya beş (5) yıl boyunca ikamet izni verilmez.

 

V-71 (Adreste bulunamayan yabancılar)

Türkiye’deki resmi makamlara bildirdiği adreste bulunamayan yabancılar hakkında V-71 tahdit kodu konmaktadır ve oturma izni iptal edilmetekdir.

 

V-70 (Sahte evlilik yapan yabancılar)

Türkiye’de oturma izni almak için sahte bir evlilik yapan yabancıların tespit edilmesi durumunda, bu kişilere V-70 tahdit kodu konmaktadır ve 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı konulmaktadır.

 

V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancılar)

Ahıska Türkü uyruklu olduğunu belirterek başvuru yapan yabancı uyruklular, araştırmaların sonucu Ahıska Türkü uyruklu olmadığının anlaşılması durumunda V-77 tahdit kodu konmaktadır. Bu kod, yabancının bir daha Ahıska Türkü uyruklu olarak başvuru yapmasını engellemek için konulur.

 

V-84 (10 gün içerisinde Oturma izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancılar)

On (10) gün içinde ikamet izni almak koşulu ile Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyrukluların (10) gün içinde Oturma izni almak adına Göç idaresine başvurmamaları ya da başvurusu ret edildiği durumlarda kademeli olarak giriş yasağı (deport) konulmaktadır.

 

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

Herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar hakkında G-78 tahdit kodu konulur ve Türkiye’ye girişleri süresiz olarak engellenir. Fakat hatalı bir teşhis yapılmışsa ya da daha sonra tedavi olup sağlığına kavuşmuş ise, yapılacak olan başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır. Bunun için hukuki bir ihtiyaç vardır ve yabancılar hukuku konusunda uzman bir danışmanla çalışmakta büyük fayda vardır.

 

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı uyruklular)

Yabancılar hakkında bazı kaynaklara dayanılarak G-87 kodlu tahdit kodu konulabilmekte ve bu kişiler deport (sınır dışı) edilmektedir. G-87 kodu konulan kişilerin deport (sınır dışı) edilmesiyle kendi ülkelerinde de hayatları risk altına girmektedir. Daha önceki yıllarda Anayasa Mahkemesi’ne açılan bir davada, hakkında G-87 tahdit kodu konulan yabancının deport (sınır dışı) edilmesi halinde kendi ülkesinde hayatının risk altına gireceği ve bu kişinin genel güvenlik açısından kesin bir şekilde tehlike arz etmemesi nedenleri gerekçe gösterilmiş ve bu işlem iptal edilmiş, bununla birlikte yabancı uyruklu kişi sınır dışı da edilmemiştir. Bu noktada önemli olan davayı zamanında açabilmek ve bu konularda donanımlı, yetkin bir uzman danışmanlığında çalışmaktır.

Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancılar)

Türkiye’ye yasa dışı şekillerde giriş yapan yabancılar hakkında Ç-113 kodlu tahdit kodu konularak iki (2) yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engelleniyor. Bunun yanında ek olarak idari para cezası da kesilir. Eğer idari para cezası ödenir ise, yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapamaz, ancak idari para cezasının ödenmemesi durumunda 2 yıla ek olarak 5 yıl daha para cezasından dolayı giriş yasağı uygulanacak.

 

Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancılar)

Yabancının, Türkiye’de bulunduğu süre içerinde herhangi bir adli işleme konu olması halinde suçlu olup olmamasına bakılmaksızın hakkında Türkiye’ye 1 yıl giriş yasağı uygulanır.

 

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)

Türkiye’de suç işleyip de Türkiye’deki hapis cezasını tamamlayarak tahliye olan yabancılar hakkında bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır.

 

Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)

Genel ahlaka aykırı herhangi bir şekilde davranan ya da kamu sağlığını tehlikeye atan yabancıların Türkiye’ye girişleri bir (1) yıl boyunca engellenir. Bar, gece klübü vb. gibi yerlerden alınan yabancı uyruklu kadınlar hakkında kolluk kuvvetleri tarafınca yakalama tutanağına ‘fuhuş yapmak amacı ile söz konusu mekâna geldiği değerlendirilmektedir’ ifadesi yazılmakta ve sırf bu ifade ile yabancı uyruklu kadınların ikamet ya da çalışma izinleri iptal edilmektedir. Ek olarak yabancı kişiler bu sebep ile deport (sınır dışı) yapılabilirler. Elbette ifade edilmiş olan bu durum, gerçekten fuhuş yapmak amacı ile Türkiye’ye gelmiş olan kadınlardan olmayabilir. Fakat ne yazık ki uygulamada bütün yabancı kişiler aynı torbaya doldurulmakta ve hiçbir ayrım yapılmadan yargılanmaktadır.

 

 Yabancıların Tahdit Kodu Nedir, Neden Konur? Kodun Kaldırılması

Ç-117 (Kaçak çalışan yabancılar)

Türkiye’de kaçak bir şekilde çalışan yabancılar hakkında Ç-117 tahdit kodu konur ve bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye tekrar girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası da uygulanmaktadır.

 

Ç-118 (Oturma izni iptal edilen yabancılar)

Türkiye’de ikamet izni almış olan yabancı, ikamet izinlerini başka amaç ile kullandıklarının tespit edilmesi halinde, haklarında Ç-118 tahdit kodu uygulanır ve 5 yıl boyunca Türkiye’ye tekrar girişleri engellenir.

 

Ç-119 (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememe durumu)

Türkiye’de kaçak çalışan yabancılara, verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış ta ödenmemesi durumunda Ç-119 tahdit kodu konur ve 5 yıl giriş yasağı uygulanır.

 

Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu)

Vize ya da ikamet ihlali yapan yabancılar hakkında uygulanan idari para cezasının, Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi durumunda yabancı kişi hakkında Ç-120 tahdit kodu işlenir ve beş (5) yıl süre ile tekrar Türkiye’ye girişi engellenir.

 

Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancılar)

6458 olarak bilinen YUKK’a (Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu) aykırı bir şekilde davranan yabancı uyruklu kişilere idari para cezası uygulanmaktadır. Bu para cezasının ödenmemesi durumunda ise haklarında Ç-135 tahdit kodu konularak beş (5) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yapmaları engellenmektedir.

 

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancılar)

Yabancılar sınır dışı (deport) yapılırken seyahat masraflarının kendileri karşılanamaması durumunda bu masraflar Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılanır ve kişi hakkında Ç-136 tahdit kodu işlenerek tekrar giriş yapabilmesi için bu masrafları ödemesi istenir.

 Yabancıların Tahdit Kodu Nedir, Neden Konur? Kodun Kaldırılması

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar)

Göç idaresi tarafınca belirli süre içerisinde Türkiye’yi terk etmeye davet edilen yabancıların bur süre içerisinde Türkiye’yi terk etmemesi halinde, haklarında Ç-137 tahdit kodu konur ve 5 yıl giriş yasağı uygulanır.

 

Ç-138 (INAD yolcu / Kabul Edilemez Yolcu)

INAD yolcu, gitmek istediği ülke tarafından girişine izin verilmeyen yolcular için kullanılan bir terimdir. Açılımı, inadmissible passenger olarak geçer. Bu havacılık terimi, uluslararası havalimanlarında kullanılır ve sivil havacılık kanunlarına göre, INAD edilen yolcu, hava yolu şirketi tarafından ülkeye geri götürülür. Eğer yolcu geçerli dökümanları dış hatlar geliş terminalindeki sınır kontrol polislerine gösteremezse ya da gösterdiği dökümanları geçersiz sayılırsa, INAD edilme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Yolcu, dönüş için uçağa kabul edilmesinin ardından ülkesine geri gönderilir.

Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancılar)

Türkiye’de ya da yurt dışında, Türkiye’nin aleyhine işlemiş olduğu adli ya da idari kanun ihlali dolayısıyla ülkemize girişi T.C. İç İşleri Bakanlığı tarafından engellenmiş yabancının pasaport bilgilerine, Türkiye’den sınır dışı (deport) edilirken ya da giriş yapmadan önce alınan istihbarat bilgisi dahilinde Göç İdaresi tarafınca konulan bir tahdit kodudur.

 

K (Kaçakçılıktan aranan yabancılar)

K Tahdit kodu genel olarak kaçakçılık suçlarına bulaşan ve aranmakta olan yabancılar için konulur. Bu kod giriş yasağı vermeyebilir, bununla birlikte yabancı uyruklu yurt dışına çıkışını engellemek amacı ile de konulabilmektedir.

 

N-99 (Interpol kodu)

N-99 Interpol The International Criminal Police Organization (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tahdit kodu kendi ülkesinde ya da Interpol sistemi üyesi bir ülke tarafından hakkında Interpol arama kararı çıkarılan kışıler bakımından konulmaktadır.  Bu kod türü aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı konulmasına da neden olabilmektedir. Türkiye’ye giriş yasağı konması konusunda takdir yetkisi ise devlete aittir.

 

O-100 (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı)

‘O-100 kodu, Semti meçhul ve yurda girışi yasaklı sığınmacı tahdit kodudur. Türkiye’deki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sığınmacı konumunda başvuru yaparken beyan ettiği adreste bulunmadığı rutin kontrol ya da şikayet gibi bir uygulama ile tespit edilen ve Türkiye’ye girişi yasaklanmış sığınmacı yabancılar hakkında Türkiye’den sınır dışı O-100 numaralı bu tahdit kodu konur.

 

N-82 (İstihzan kodu / Girişi ön izine bağlı olan yabancı kişiler)

N-82 tahdit kodunda yabancı, Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak yazılabilir. Ancak bu izne uygulama noktasında hemen hemen hiçbir zaman izin verilmemektedir. Bu durum Türkiye’ye giriş yasağının bir uygulamasıdır. Böyle bir durumda dava açılıp ilgili kod iptal edilmeden yabancının Türkiye’ye girebilmesi mümkün değildir.

 

 Yabancıların Tahdit Kodu Nedir, Neden Konur? Kodun Kaldırılması

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

Yukarıda yabancılar hakkında farklı sebeplerden ötürü farklı tahdit kodları konulduğu ve bunlara bağlı olarak Türkiye’ye tekrar giriş yapabilme sürelerinde değişiklik gösterdiğini açıkladık. Tahdit kodlarının kaldırılabilmesi için idare mahkeme yolu olduğu gibi bazı durumlarda da idari başvuru ya da Davetiye ile de tahdit kodları kaldırılabilir.

 

Tahdit Kodu Kaldırılması için İdari Dava açmak

Haklarında deport (sınır dışı) verilmiş ve tahdit kodu işlenen yabancı uyruklu kişiler, zamanında açacakları bir dava ile bu kararın iptali sağlanabilir. Tahdit koduna göre değişik bir işlem yapmak ve davada başka türlü bir savunmak gerekecektir.  Ama önemli olan davayı doğru zaman da açabilmek ve yabancılar hukuku konusunda tecrübeli avukat ile çalışmaktır.

 

 Tahdit Kodu Kaldırma Davası Ne Kadar Sürer?

Deport sorgulama ve kaldırma konusundaki tahdit kodunun kaldırılmasına karşı açılacak olan dava yaklaşık olarak 1 sene civarında sürebilmektedir.  Ancak dava ile birlikte yürütmenin de durdurulması talep edildiğinden ötürü Hakim yürütmenin durdurulması veriliyorsa, yabancı Türkiye’ye giriş yapabilecektir.  Söz konusu yürütmenin durdurulması işleminde 20 ile 30 gün sorgulaması alınmaktadır.  Eğer hakkında sınır dışı kararı verilmiş olan bir yabancı varsa ve bu kişiye hem tahdit kodu konulmuşsa hem de bu yabancı halen Türkiye’deyse; böyle bir durumda yabancı kişi adına vakit kaybetmeden hem sınır dışı kararı iptali ve tahdit kodu kaldırılması davalarını açmak en doğru yoldur.  Sınır dışı (deport) kararına karşı iptal davası açılması durumunda yabancının sınır dışı (deport) edilmesi için iptal davasının sonucu beklenmelidir.  Yani yabancı sınır dışı edilemez. Tahdit kodu da yurda girışi engellediğinden ötürü iki karar da bir bakıma davalar ile engellenmektedir.

 

 Tahdit Kodu Kaldırılması İçin Davetiye Başvurusu

Bazı durumlarda yabancının tahdit kodunun kaldırılmasında yalnızca idari bir başvuru yetmektedir.  Hangi durumlarda idari bir başvuru yapılacağı konusunda bir uzmanın değerlendirmesi gerekir.

Sonuç olarak, tahdit kodları ve deport kararlarının iptal edilmesi mümkün bir olaydır.  Herhangi bir hak kaybına uğramamak ve başarılı sonuçlar almak için uzman kişilerle çalışmanızı tavsiye ederiz.

 

Anahtar Kelimeler: Tahdit kodu ne demek? Tahdit kodları nelerdir? Ç113 tahdit kodu nedir? V71 tahdit kodu nedir? V84 kodu nedir? O 100 tahdit kodu nedir? V69 kodu nedir? V69 ikamet izni iptal edilenler. Tahdit kodları nasıl kaldırılır? Yabancıların sınır dışı edilme sebepleri. Yabancılar ile ilgili tahdit kodları. Deport kararı davaları.

Ayrıca bunlara bakabilirsiniz:

İkamet İzni Reddine İtiraz Davası Nasıl Açılır?

Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Evlilik yapabilirmi? 

2 Yorumlar

  1. Merhabalar.Ben Ozbekistan vatandasiyim.2014 yilinde iki defa Turkiyaye kacak girdim.2015 yilin mayis ayinde yakalandim ve deport oldum.Cikiste para cezasini odemeden cikis yaptim.Benim artik Turkiyaye girme sansim varmi ager varsa giriste ceza parasini odiyecekmiyim.
    Lutfen bir bilgi verirmisiniz.
    Saygilar.

  2. Merhaba,

    Vize alarak gelebilirsiniz. Girişte ceza paranızı ödemeden içeriye almazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tesettürlü escortfatih escorttürbanlı escorttravesti escorttaksim escortbeylikdüzü escortçapa escort

pendik escort bayan